Презентація "Математична статистика"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Математична статистика"
Слайд #1
Математична статистика


Слайд #2
Математична статистика-це наука,в якій досліджуються кількісні характеристики масових явищ.


Слайд #3
Приклад. Із 87 дев’ятикласників однієї школи 7 мають оцінки,що відповідають І рівню навчальних досягнень,33-ІІ,31-ІІІ і 16-ІV рівню. Це кількісні характеристики проведеної контрольної роботи. Їх можна подати у вигляді таблиці або діаграми.
Рівень навчальних досягнень
І
ІІ
ІІІ
ІV
Кількість учнів
7
33
31
16


Слайд #4
Частотні таблиці-це таблиці у статистиці,в яких числа другого рядка частоти.
Гістограми-це стовпчасті діаграми у статистиці.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
1000
1200
1750
2100
КІЛЬКІСТЬ РОБІТНИКІВ
100
54
32
29


Слайд #5
Відносна частота значення вибірки-це відношення частоти значення до кількості усіх значень вибірки,виражене у відсотках.
Вибірка-це формулювання скінченої сукупності незалежних результатів спостережень.


Слайд #6
Мода вибірки-це те її значення,яке трапляється найчастіше.Медіана вибірки-це число,яке “поділяє” навпіл упорядковану сукупність усіх значень вибірки.Середнє значення Вибірки-СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ УСІХ ЇЇ ЗНАЧЕНЬ.
Вибірки характеризують центральними тенденціями:модою,медіаною,середнім значенням.