Презентація "Статистика"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Статистика"
Слайд #1
Статистика
Підготувала учениця 11-І класу
Білокінь Анастасія


Слайд #2
Що таке статистика?
Статистика — це наука, яка вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів.


Слайд #3
Історія виникнення
статистики


Слайд #4
Слово «статистика» походить від латинського status — стан справ.
У науку термін «статистика» ввів німецький учений Готфрід Ахенвалль в 1746 році, запропонувавши замінити назву курсу «Державознавство», що викладалося в університетах Німеччини, на «Статистику», поклавши тим самим початок розвитку статистики як науки й навчальної дисципліни.


Слайд #5
Незважаючи на це, статистичний облік вівся набагато раніше: проводилися переписи населення у Древньому Китаю, здійснювалося порівняння військового потенціалу держав, вівся облік майна громадян в Древньому Римі тощо.
Типові приклади раннього етапу застосування статистичних методів описані в Біблії, в Старому Завіті. Там, зокрема, приводиться число воїнів у різних племенах. З математичної точки зору справа зводилася до підрахунку числа влучень значень спостережуваних ознак у певні градації.


Слайд #6
Статистика
Види статистики
Далі


Слайд #7
Математична статистика — розділ математики та інформатики, в якому на основі дослідних даних вивчаються імовірнісні закономірності масових явищ. Основними задачами математичної статистики є статистична перевірка гіпотез, оцінка розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення статистичної залежності, визначення основних числових характеристик випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє,вибіркові дисперсії, стандартне відхилення.


Слайд #8
Методи математичної статистики широко застосовують в організації виробництва, радіотехніці, військовій справі, теорії автоматичного керування, біології, економіці, статистичній фізиці, зоряній астрономії тощо. Математичну статистику використовують також при розв'язанні теоретичних і практичних задач кібернетики.


Слайд #9
Повернутись назад


Слайд #10
Прикладна статистика - наука про методи обробки статистичних даних, отриманих в результаті досліджень. Математична основа прикладної статистики і статистичних методів аналізу 
Основні проблеми прикладної статистики - опис даних, оцінювання, перевірка гіпотез.
Прикладну статистика поділяють по галузях на демографічну, економічну, фінансову, соціальну, санітарну, судову, біологічну, технічну тощо.


Слайд #11
Повернутись назад


Слайд #12
категорії статистики


Слайд #13
Статистична сукупність — це маса однорідних в певному відношенні елементів, які мають єдину якісну основу, але різняться між собою певними ознаками і підлягають певному закону розподілу
Статистичні дані— це сукупність показників, отриманих внаслідок статистичного спостереження або обробки даних.
Статистична закономірність— це закономірність, в якій необхідність пов'язана в кожному окремому явищі з випадковістю, і лише в сукупності явищ виявляє себе як закон.


Слайд #14


Слайд #15
Практична робота
Я дослідила відсоток самотніх людей в різних країнах світу


Слайд #16
Все більше людей середнього віку сьогодні самотні. У США ця цифра становить 40%, у Великобританії - 31%, в Японії - близько 15%, в Росії, за неофіційними даними, близько 40%. - 43 мільйона людей в Америці зараз самотні - це на 30% вище показника 1960. У Німеччині кількість тих, хто живе самотньо, становить понад 11 мільйонів осіб. У Польщі — від 13 до 17%, і цей відсоток постійно зростає.
I етап
Первинні статистичні дані


Слайд #17
- у Росії у віковій групі 60 років і старше співвідношення жінок і чоловіків становить 224/100. У Японії ця пропорція виглядає так - 127 жінок на 100 чоловіків. У Росії на 20 одиноких чоловіків припадає 58 самотніх жінок. На жаль, Росія поступово перетворюється на країну літніх самотніх жінок; - за даними статистики, 70% одиноких чоловіків проводять вихідні дні біля телевізора, а 82% одиноких жінок вважають за краще в уїк-енд ходити в гості, в театри і на екскурсії; - згідно з новими даними, шанси самотньої 40-річної жінки вийти заміж складають більше 20%; 
I етап
Первинні статистичні дані


Слайд #18
Країна
Відсоток самотності
США
40
Велика Британія
31
Японія
15
Росія
40
Польща
15
Німеччина
10
II етап
Первинна обробка


Слайд #19
III етап
Аналіз


Слайд #20
III етап
Аналіз


Слайд #21
III етап
Аналіз


Слайд #22
Отже, найвищий відсоток самотніх людей в США та Росії, а найнижчий в Німеччині


Слайд #23
Що ж люди знаю про статистику?
Відео 