Презентація "Предмет і методи теорії ймовірності, види подій"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Предмет і методи теорії ймовірності, види подій"
Слайд #1
Предмет і методи теорії ймовірності,види подій.
Презентацію виконали:Бутоліна Владислава та Моргун Аліна


Слайд #2
Предметом “Теорії ймовірностей” є вивчення стохастичних закономірностей однорідних випадкових масових явищ.
Випадковою подією
Ймовірна подія
Вірогідною (достовірною)
Неможливою подією


Слайд #3
Ймовірна подія
Ймовірністю події називається чисельна міра свободи впевненості в появі даної події внаслідок нового випробування.
Імовірність події А позначається як P(A)


Слайд #4
Вірогідна подія
Вірогідною (достовірною) називається подія , яка внаслідок випробування неодмінно повинна статися. Для достовірної події ймовірність рівна одиниці
P(U)=1


Слайд #5
Неможлива подія
Неможливою називається подія , яка внаслідок досвіду не може відбутися.
Для неможливої події ймовірність рівна нулю P ( )=0


Слайд #6
Несумісними називаються події А і В які не можуть відбутися


Слайд #7
Ймовірність будь-якої випадкової події приймає значення між нулем і одиницею:
0 ≤ P(A) ≤ 1


Слайд #8
КЛАСИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ
Якщо результати випробування зводяться до схеми випадків, то ймовірність появи події A обчислюється за формулою:
m- число випадків, сприятливих події A
n - загальне число випадків;
P(A)=
 


Слайд #9
Задача 1
На столі викладені кубики з номерами від одиниці до дев'яти. Учень навмання витягує один кубик. Яка ймовірність того, що:
A - число з кубика ділиться на 3?
B число ділиться на 2?


Слайд #10
Розв’язання


Слайд #11
Задача 2
В групі 17 хлопців та 13 дівчат. Викладачеві потрібно викликати когось для перевірки виконання домашніх завдань. Яка ймовірність того, що до дошки вийде дівчина?


Слайд #12
Розв’язання


Слайд #13
Задача 3
В урні лежать 20 кульок, з яких 12 білих, решта — чорні. З урни навмання виймають дві кульки. Яка ймовірність того, що вони білі?


Слайд #14
Розв’язання