Презентація "Історія вивчення геометричного тіла конус"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Історія вивчення геометричного тіла конус"
Слайд #1
“Історія вивчення
геометричного тіла
конус”


Слайд #2
Конус – тіло, отримане обертанням прямокутного трикутника навколо прямої, яка являється нерухомим катетом.

Це є одна з фігур обертання


Слайд #3
Перші свідчення про властивості геометричних тіл люди знайшли, спостерігаючи за навколишнім світом в результаті практичної діяльності.
З часом вчені помітили, що деякі властивості геометричних тіл можна вивести з інших властивостей шляхом міркування. Так з'являлися теореми та доведення.


Слайд #4
“Будова конуса”


Слайд #5
S - вершина конуса,коло з центром О – основа конуса.відрізок SA=L – твірна.відрізок OA=R – радіус основи.відрізок BC=2R – діаметр основи.SO=Н – висота конуса.Кут SBO – кут нахилу твірної до площини основи.


Слайд #6
Об'єм і Площа конуса
SБ.П=1/2 PоснL=пRL
R-Радіус
L-довжина твірної
Sосн=пR
Sп.п=SБ.П + Sосн
V=1/3 Sоснh=1/3 пR h
2
2


Слайд #7
Види перерізу


Слайд #8
Осьовий переріз конуса площиною, яка є рівнобедреним трикутником АSB


Слайд #9

Переріз конуса площиною, подібною і паралельною до основи


Слайд #10
Конус серед нас


Слайд #11


Слайд #12


Слайд #13


Слайд #14


Слайд #15
Вірш про конус
На дні моєму лежить круг –
Для мене завжди вірний друг.
В мені найвища точка є,
Її відрізок дістає.
Якась пряма в мені гуляє,
Вершину з кругом сполучає.
Весь я такий величний
Розріжеш навпіл – симетричний.
Свої я форми дуже любою,
Як є можливість – приголублю.
Я ніби вежа всіх часів –
Дістати неба захотів.
І так прошу, і так стараюсь,
Над іншими не задираюсь.
Я стрімко до мети іду,
В науці шлях свій віднайду.
Люблю в книжках весь час гуляти,
Щоб вміли діти нас вивчати.
В житті я часто зустрічаюсь
На очі зразу попадаюсь.
Для декого прикраса, для інших – капелюх
А як солодкий – не виймеш мене з рук.
Любіть мене, вас прошу,
В житті вам допоможу.