Презентація "Пірамід"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Пірамід"
Слайд #1
Піраміда


Слайд #2
Пірамідою називається многогранник , який складається із плоского многокутника - основи піраміди, точки, яка не лежить в площині основи , - вершини піраміди і всіх відрізків , що сполучають вершини піраміли з точками основи.


Слайд #3
Види пірамід


Слайд #4
Елементи пірамідиABCD – основа пірамідиS – вершина пірамідиAB, BC, CD, DA - ребра основиSA, SB, SC, SD - бічні ребра пірамідиSO - висота піраміди. Висота піраміди – перпендикуляр, опущений з вершини піраміди на площину основи. Трикутники ASB, BSC, CSD, DSA - бічні грані піраміди


Слайд #5
Тетраедр


Слайд #6
Правильна піраміда. Піраміда називається правильною,якщо її основою є правильний многокутник, а основа висоти збігається з центром цього многокутника Віссю правильної піраміди називається пряма, яка містить її висоту У правильній піраміді всі бічні ребра рівні, бічні грані – рівнобедрені трикутники. Висота бічної грані правильної піраміди, проведена з її вершини, називається апофемою. Бічною поверхнею піраміди називається сума площ її бічних граней. Бічна поверхня правильної піраміди дорівнює добутку півпериметра основи на апофему.


Слайд #7