Презентація "Середнє арифметичне та його застосування при розв'язуванні задач"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Середнє арифметичне та його застосування при розв'язуванні задач"
Слайд #1
Середнє арифметичне та його застосування при розв'язуванні задач


Слайд #2
Маршрут подорожі
Актуалізація опорних знань

Вивчення нового матеріалу
Закріплення матеріалу

Підсумок уроку
Домашнє завдання


Слайд #3
Математична зарядка


Слайд #4
Правильні твердження: 2, 3, 5, 7, 9.
Твердження:
1. Запис натурального числа нічим не відрізняється від запису десяткового дробу.
2. Числа при додаванні називаються: доданок, доданок, сума.
3) Числа при множенні називаються: множник, множник, добуток.
4) При діленні на десятковий дріб кому переносимо вліво у діленому на стільки цифр , скільки їх у дільнику після коми.
5) Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на даний дріб.
6) 3,5· 20= 7.
7) 7: 0,01 = 700.
8) 7,5 : 0,3 = 2,5.
9) 1,7 + 0,3 = 2.
10) 4,9 – 3 = 2,9.


Слайд #5
Хвилинка кмітливості
Задача. Відстань від міста Масштаб до міста Середнє Арифметичне на карті
3 см. Визначити відстань на місцевості, якщо масштаб карти 1:200000.
Відповідь: 6 км.


Слайд #6
Усний рахунок
50
·0,2

:100 ·10


·0,01 :0,1
:5
1


Слайд #7
Карта країни «Арифметика»
Середнє арифметичне
Натуральні числа
Десяткові дроби
Масштаб


Слайд #8
«Знати, уміти!»
Знати:
Правило знаходження середнього арифметичного двох або кількох чисел.
Уміти:
1) Знаходити середнє арифметичне двох або кількох даних чисел.
2) Розв’язувати задачі практичного змісту.


Слайд #9
Усні вправи
Знайти середнє арифметичне
(Кожне завдання оцінюється одним балом).
1. 5 і 7;
2. 97 і 103;
3. 38 і 12;
4. 0,1 і 2;
5. 11 ,12 і 13;
 


Слайд #10
Письмові вправи
a
5
25
140
32
51
b
3
27
150
34
52
Середнє арифметичне чисел a та b
 
 
 
 
 
a
5
25
140
32
51
b
3
27
150
34
52
Середнє арифметичне чисел a та b
 
4
 
26
 
145
 
33
 
51,5
Заповнити таблицю
(Учні працюють в парі з товаришем)


Слайд #11
Розв’язування задач
Автомобіль за перші дві години проїхав 117 км, а за три наступні – 204 км. Скільки кілометрів в середньому він проїжджав за одну годину?
Відповідь: 64,2 км/год.


Слайд #12
Господарство на площі 150 га зібрало по 32,7 ц пшениці з 1га,
а на площі 97 га – по 35,8 ц.
Яка середня урожайність з 1 га в цьому господарстві?
Відповідь: 33,9 ц .
 


Слайд #13
У фермера 5 корів. За 30 днів від них надоїли 4725 л молока. Скільки літрів молока в середньому дає в цього фермера одна корова на день?
Відповідь: 31,5 л.


Слайд #14
Логічна вправа
8
7
7
9
8
5
3
?
6


Слайд #15
Домашнє завдання
1. У теплиці площею 144 зібрали 3060 кг овочів. Скільки кілограмів овочів зібрали з теплиці з 1
2. Сума двох чисел дорівнює 115. Знайти їх середнє арифметичне.
3. Зріст волейболістів, які грали на майданчику, такий: 2; 1,87; 1,96; 1,98; 2,03 і 1,86 м. Обчислити середній зріст цих волейболістів.