Презентація "Геометрія в нашому житті"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Геометрія в нашому житті"
Слайд #1
Геометрія в нашому житті. Геометрія в архітектурі


Слайд #2
«Я думаю, що ніколи до цього часу ми не жили в такий геометричний період.Все навколо - геометрія.» Ле Корбюзьє ( французький архітектор)


Слайд #3
Хлібороби,що жили на берегах великих річок:Нілу, Тигру і Євфрату, Інду і Гангу,майстерно ділили свої земельні ділянки.
Для проведення замірів були вироблені перші правила нової науки «геометрії» ,що в перекладі з грецької і означає - «землемір».
ГЕОМЕТРІЯ У ДАВНІХ ЛЮДЕЙ


Слайд #4
Єгипетські піраміди являють собою дивний приклад геометричної і математичної містики.
Периметр піраміди — приблизно 1 км - розділений на подвоєну висоту, дає число «Пі» з точністю до 0,01
Єгипетські піраміди не мають жодного відгалуження, відрізка або напрямку, жодного об’єму, або виступу, що не мають певного значення.


Слайд #5
Головні пропорції піраміди Хеопса полягають у співвідношеннях ліній трикутника, який утворений висотою (ОР), половиною довжини основи (PR) і похилою (OR)
У співвідношеннях ліній OR / PR зашифрована величина золотого перетину, а у співвідношеннях ліній PR / PO зашифровано число π


Слайд #6
Геометрія в архітектурі Київської Русі
План геометричної забудови → модель → схема майбутньої будівлі у реальних розмірах на місці забудови → побудова.


Слайд #7
Побудова всіх храмів періоду Київської Русі та більш пізніших, ґрунтувалася на
«золотому перетині». Яке виражається у пропорції 2/√5 і дорівнює 1,618…
В основі давньоруських мір лежить ірраціональне відношення сторони квадрата до його діагоналі. Міри складають ряд, утворений системою вписаних квадратів.


Слайд #8
Креслення періоду Київської Русі


Слайд #9


Слайд #10
У XII ст. архітектура розуміється вже як наука, як знання, як геометрія, що має практичне застосування.
У появі подібного погляду на архітектуру відіграло також чималу роль метафізичне тлумачення геометрії як основи всякої творчості, поширене у філософському і науковому стітогляді XII століття.
В епоху зрілого середньовіччя архітектура розуміється, по суті, як прикладна геометрія.


Слайд #11
Радянська архітектура
Телевізійна вежа, побудована чудовим радянським інженером В.Г. Шуховим. Вона складається з частин , які математики називають гіперболоїда обертання . Хоча самі частини криві , вони складені з прямолінійних металевих балок. Цим Шухів полегшив зведення вежі.


Слайд #12


Слайд #13
Сучасна архітектура
У сучасній архітектурі розширився перелік прикладних математичних засобів архітектурної пропорції: векторний аналіз у додатку до природних форм моделі геометричного кодування зорової інформації, так звані коди розмірно-просторових структур, застосування систем рівнянь (теорема Піфагора і відношення середньопропорційних), як механізму виділення пріоритетних відносин і конструювання особливих, архітектурних , модульно-геометричних просторових утворень.


Слайд #14
Стіни, підлога і стеля є прямокутниками. Кімнати, цеглини, шафа, залізобетонні блоки, нагадують своєю формою прямокутний паралелепіпед. Подивимося на паркетну підлогу. Планки паркету – прямокутники або квадрати. Плитки підлоги у ванній , метро,
на вокзалах частіше бувають правильними шестикутниками.


Слайд #15


Слайд #16


Слайд #17
The End 