Презентація "Інтегральні мікросхеми"

+5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Інтегральні мікросхеми"
Слайд #1
Інтегральні мікросхеми


Слайд #2
Інтегра́льна мікросхе́ма— мініатюрний мікроелектронний виріб, елементи якого нерозривно пов'язані конструктивно, технологічно та електрично.


Слайд #3
Виконує визначені функції перетворення і має високу щільність упаковки електрично з'єднаних між собою елементів і компонентів, які є одним цілим з точки зору вимог до випробувань та експлуатації.


Слайд #4
За способом об'єднання розрізняють:
напівпровідникові,
монолітні (осн. тип),
плівкові,
гібридні.


Слайд #5
Напівпровідникова мікросхема — всі елементи і міжелементні з'єднання виконані на одному напівпровідниковому кристалі (наприклад, кремнію, германія, арсеніду галію).


Слайд #6
Плівкова мікросхема — всі елементи і міжелементні з'єднання виконані у виді плівок:
товстоплівкова інтегральна схема;
тонкоплівкова інтегральна схема.


Слайд #7
Гібридна мікросхема — крім напівпровідникового кристалу містить трохи безкорпусних діодів, транзисторів і інших електронних компонентів, поміщених в один корпус.


Слайд #8
За видом оброблюваної інформації:
цифрові
Аналогові
Аналого-цифрові


Слайд #9
Аналогові мікросхеми — вхідні і вихідні сигнали змінюються за законом безупинної функції в діапазоні від позитивного до негативної напруги харчування.


Слайд #10
Цифрові мікросхеми — вхідні і вихідні сигнали можуть мати два значення: логічний чи нуль логічна одиниця, кожному з який відповідає визначений діапазон напруги.


Слайд #11
Аналого-цифрові мікросхеми сполучають у собі форми цифрової й аналогової обробки сигналів. В міру розвитку технологій одержують усе більше
поширення.


Слайд #12
За складністю і якістю оцінки І.м. поділяються на:
малі І.м. (МІС),
середні І.м. (СІС),
великі І.м. (ВІС),
надвеликі І.м. (НВІС).


Слайд #13
Надвелика інтегральна схема
(НВІС) — інтегральна мікросхема зі ступенем інтеграції понад 1000 елементів в кристалі.


Слайд #14
Використовується в різних аналогових та цифрових елементах автоматики, вимірювальної та обчислювальної техніки.


Слайд #15
Призначення


Слайд #16
Інтегральна мікросхема може володіти закінченим, як завгодно складним, функціоналом — аж до цілого мікрокомп'ютера
Аналогові схеми
Операційні підсилювачі
Генератори сигналів
Фільтри (у тому числі на пьезоеффекте)
Аналогові умножители
Стабілізатори джерел харчування
Мікросхеми керування імпульсних блоків харчування
Перетворювачі сигналів


Слайд #17
Цифрові схеми

Логічні елементи
Тригери
Регістри
Буферні перетворювачі
Модулі пам'яті
Мікроконтролери
(Мікро)процесори (у тому числі ЦПУ в комп'ютері)
Однокристальні мікрокомп'ютери