Презентація "Імперія Чингізхана: результат військової могутності чи збіг політичних обставин"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Імперія Чингізхана: результат військової могутності чи збіг політичних обставин"
Слайд #1
«Імперія Чингізхана: результат військової могутності чи збіг політичних обставин?»


Слайд #2
Ключові поняття
Військова могутність - це не тільки кількість військової техніки, а ще й уміння її використати як для захисту своєї вітчизни, так і у разі можливих дій на чужій території; У сенсі військової могутності, ми також розглядали військовий потенціал.
Політичні обставини - умови політичного розвитку суспільства, які виражаються у співвідношеннях політичних сил щодо оволодіння, утримання і використання політичної влади.
Монго́льська імперія — середньовічна імперія в Євразії, найбільша за площею і числом підданих імперія у світовій історії. Початок її утворенню поклало об'єднання монгольських племен під проводом Темучжина, обраного великим курултєм у 1206 році Чингісханом (великим ханом, згодом цей титул став власним іменем).


Слайд #3
Праця «Татаро-монгольскі завоювання в Азії та Європі» Сергія Тихвинського;
Праці «Виникнення єдиної монгольської держави та Чингісхан», . «Таємна» та «явна» історія монголів XII— XIII ст.» Льва Гумільова;
Праця «Монгольский похід вглиб Європи» Волдимира Терентійовича Пашуто
Джерела


Слайд #4
Чингізхан створив велику імперію завдяки великій військові могутності, особистим якостям та вдалому використанню історичних умов, які склалися на той час.
Позиція


Слайд #5
Темуджин 


Слайд #6
Монгольська імперія в ХІІІ столітті


Слайд #7


Слайд #8
Монгольські воїни


Слайд #9
Кіннота монгольської Імперії


Слайд #10
Монгольські Завоювання


Слайд #11
Отже, підводячи підсумок, я хочу сказати, що створена Чингізханом Монгольська імперія не є результатом звичайного збігу політичних обставин, а є наслідком використання могутньої монгольської військової машини на чолі з стратегічним генієм Чингізхана, який зумів створити цю машину та спрямувати її на завоювання світу.
Висновок