Презентація "Франція"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Франція"
Слайд #1
Франція20―30-ті рр. ХХ ст.


Слайд #2
Становище країни після І світової війни


Слайд #3
Передумови економічного розвитку Франції:Індустріалізація економічно відсталих пд. районів Франції, що не були окуповані:•розвиток промисловості;•розбудова електростанцій, військових підприємств;•розширення сільськогосподарського виробництва; • виникнення нових індустріальних районів: Центральний, Південний, Південно-Західний;нових підприємств— Рено, Ситроен.


Слайд #4
Соціально-економічний розвиток країни у 20-30 роки
Відновлення
демократії
Зростаюча політична стабільність французького суспільства
ОСНОВА:


Слайд #5


Слайд #6
Недолік: Франція — держава-рантьє (держава, що існує за рахунок одержання прибутків від надання капіталу в борг під високі відсотки або від цінних паперів).У 1929 р. прибутки від цінних паперів майже в три рази перевищували прибутки від промисловості.


Слайд #7
Економічна криза 1930-1936 рр.Ознаки:
•Найсильніше постраждали легка промисловість і сільське господарство (на 10 %).
•Зросли інфляція і державний дефіцит.
•Збільшилося безробіття.


Слайд #8
Період кризи - 9 урядів почергово очолювалиА. Тардьє П. Лаваль


Слайд #9
Дирижизм - методи боротьби з кризою, які будувались на використанні як класичних ліберальних, так і кейнсіанських заходів.


Слайд #10
” Кейнсіанство ”Автор економічної теорії ” Загальна теорія зайнятості, відсотків і грошей ” ( 1936 р.) - Джон Кейнс Сутність економічної теорії Д. Кейнса
1. Держава повинна втручатись у сферу економіки,соціальних відносин, а не обмежувати свої повноваження підтримування суспільного порядку та законності.2. Активна соціальна політика, захист інтересів трудящих, найманих робітників вигідні як державі, так і підприємцям.3. Держава спрямовує зусилля на підвищення рівня прибутків населення


Слайд #11

Політична боротьба лівих і правих сил

Ліві сили(Лівий блок)
Праві сили (Національний блок)


Слайд #12
Ліві сили (Лівий блок)
Соціалістична партія Франції, яка будувала свою діяльність на соціально-демократичній основі й закликала до проведення соціальних реформ.
Всезагальна конференція праці - найбільша профспілкова організація, яка мала неабиякий вплив на робітничий рух країни.


Слайд #13

Праві сили (Національний блок)
“Французька солідарність”
“Молоді патріоти”
“Аксьон Франсез”(Французька дія) та ін. - екстресістські праві організації, які ратували за авторитаризм в політиці “міцної руки”.
За характером діяльності та ідеологією - близькі до фашизму, виступали проти засилля іноземців у франції, проповідували антисемізм, створювали власні бойові групи


Слайд #14
Народний фронт
Об’єднання широких мас трудящих проти фашизму для захисту прав робітників і проведення широких соціальних реформ
Причини створення
Економічна криза в країні
Різке падіння рівня життя населення
Підйом фашистського руху в Німеччині та Італії


Слайд #15
Програма Народного фронту


Слайд #16
Відпустки, що оплачуються, дали можливість простим громадянам можливість насолоджуватися відпочинком


Слайд #17
Результати: