Презентація "Реформація в Німеччині"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Реформація в Німеччині"
Слайд #1
Всесвітня історія 8 клас.
Підготувала:
Третьякова Ксенія
Учениця 8-Б класу
“ Реформація в Німеччині”


Слайд #2

Реформа́ція - християнський церковно-релігійний, духовно-суспільний та політичний рух оновлення у країнах Європи в ХУІ столітті, спрямований на повернення до
біблейських першоджерел християнства, який набув форми релігійної боротьби проти католицької церкви і папської влади.


Слайд #3
Німеччина – складова частина Священної Римської імперії, що являла собою нестійке об'єднання міст, князівств і земель.
На початку ХУІ ст. спостерігається розвиток господарського життя Німеччини, але середньовічний світогляд забороняв торгівлю і підприємництво.
Панувала особиста залежність селян від феодалів.
В свідомості бюргерів витало передчуття наближення кінця світу.
Панівне становище католицької церкви.
Головним центром Реформації стала Німеччина


Слайд #4
Причини реформації


Слайд #5
Індульгенція – документ про повне або часткове відпущення гріхів, який продає церква віруючому.
Індульгенції базуються на віруванні в те, що гріх, хоча прощений, повинен тим не менш мати кару на землі або в чистилищі. Церква може відпустити ці кари завдяки заслугам Христа та святих.
Практикування індульгенцій повстало в ранній церкві, коли сповідникам і тим, хто зазнавали мучеництва, дозволялося заступатися за покаяльників. У часи пізніх середніх віків, індульгенції стали виражатися грошовою вартістю, що провадило до широкого зловживання .
Їх продаж заборонено в 1567 році.
Зображення індульгенції


Слайд #6
Хто ж започаткував Реформацію?
Людиною, що виступила проти католицької церкви став німецький священик Мартін Лютер.
“Я не приймаю влади пап і церковного собору, тому, що вони суперечать один одному, моя совість в полоні лише у слова Божого” із виступу на сеймі у Вормсі, 1521р.


Слайд #7
“95” тез – документ М. Лютера, що започаткував Реформацію.
Основні положення:
Людина спасається лише своєю вірою;
Спасіння можна досягти лише Божою милістю і воно не залежить від якихось “заслуг”;
Єдиним авторитетом у справах віри є Священне Писання, Боже слово.
Вимога самостійності німецької церкви;


Слайд #8
Папа оголосив вчення Лютера єрессю, а самого Лютера - Антихристом.Церква знищувала книги Лютера
Папа Лев Х
Герб Лева Х


Слайд #9
1521р. - Карл 5 оголосив Лютера поза законом
Німецький імператор Карл У ( 1519 – 1556рр.)


Слайд #10
Основні положення вчення Т. Мюнцера:
справжнє і живе одкровення — це розум , а не слово Боже:
Царство Боже - суспільний лад без багатих і бідних, де панують рівність, справедливість, братерство і свобода.
щоб осягнути справжню істину, людина повинна розірвати зі своєю гріховною природою, відчути в собі дух Христа
Т. Мюнцер зазначав, що Лютер – поганий реформатор, тому що надзвичайно вірує, і мале значення надає діям.
Томас Мюнцер


Слайд #11


Слайд #12
1524 – 1525рр. – селянська війна в Німеччині
Територія – Пд.- Зх. й Середня Німеччина
Лідер – Т. Мюнцер
Програмний документ – “12 статей”
Результат – поразка повстанців
Причини поразки – погана озброєність, розрізненість дій, відсутність підтримки


Слайд #13


Аугсбурзький
релігійний мир –
1555р.
Визнано рівноправ'я
католиків та протестантів
Утворились дві групи
німецьких князівств –
католицькі на півдні країни,
протестанські на півночі
католики
протестанти
боротьба
Закріплено
роздробленість
Німеччини


Слайд #14
Дякую за
увагу!