Презентація "Берестейська унія 1596 р."

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Берестейська унія 1596 р."
Слайд #1
Берестейська унія 1596 р.


Слайд #2
План вивчення
Передумови укладення Берестейської церковної унії.
Церковні собори в Бересті 1596 р. та утворення греко – католицької церкви.
Розвиток полемічної літератури.


Слайд #3
Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Берестейська унія
Уніатська церква
Полемічна література
Опорні дати:
1596 р. – Берестейська унія


Слайд #4


Слайд #5
Актуалізація опорних знань
Яким було становище православної церкви в Україні в XVI столітті?
Як вплинуло на релігійну ситуацію в Україні поширення реформаційних та контрреформаційних рухів?
Що таке братства? Яка їх роль в історії православної церкви в Україні?


Слайд #6
Передумови укладення Берестейської церковної унії
Річ Посполита
Українські землі
Українська православна
церква
Наступ
католицької церкви
Зміцнення
Московської
Митрополії, надання титулу Патріарха
Ідея унії з римо – католицькою
церквою
Єдність народу
Збереження обряду і мови
Припинення
переслідувань за віру
Позбавлення авторитету
братств


Слайд #7
Ставлення католиків до унії
Ставлення католиків до унії
Противники унії
Прихильники унії
Українська церква не повинна мати однакових прав з католицькою.
Використати унію для поширення католицизму.


Слайд #8
Розвиток полемічної літератури.
Прочитати п. 2 § 4 і дати відповіді на запитання:
Яка література називається полемічною?
Назвіть представників полемічної літератури в Україні.
Які існували течії в полемічній літературі?


Слайд #9
Церковні собори в Бересті та утворення греко – католицької церкви.
Прихильники унії
Противники унії
8 жовтня 1596 року не підтримали унію
8 жовтня 1596 р. – утворення греко – католицької
( уніатської ) церкви


Слайд #10
Закріплення
Якими були передумови укладення Берестейської унії?
Як україно – білоруська знать ставилися до можливості об”єднання католицької і православної церков?
Коли було укладено Берестейську унію?
Які наслідки мало укладення Берестейської унії?


Слайд #11
Висновки
Укладення Берестейської унії спричинило появу Української греко – католицької церкви.
В Україні загострилося протистояння на релігійній основі.
Поява полемічної літератури сприяла формуванню національної свідомості українського народу.