Презентація "Китай в XVI – XVII столітті"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Китай в XVI – XVII столітті"
Слайд #1
Китай в XVI – XVII столітті


Слайд #2
Завдання уроку
Розкрити соціально – економічний та політичний розвиток Китаю в XVI – XVII столітті;
Показати внесок Китаю в розвиток світової культури;
Працювати з джерелами інформації, встановлювати причинно – наслідкові зв”язки, складати простий план;
Цікавитися своєрідної культурою східних цивілізацій


Слайд #3
План вивчення
Економічне і політичне становище Китаю.
Проникнення європейців до Китаю.
Селянська війна XVII століття. Повалення династії мін і початок правління династії Цин.
Культура Китаю


Слайд #4
Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Цивілізація;
Династія;
Селянська війна;
Опорні дати


Слайд #5
Актуалізація опорних знань
У чому полягають особливості розвитку східних цивілізацій?
Що вам відомо з життя Китаю за античних часів і часів Середньовіччя?
Яку назву мала Китайська держава? Чому її так називали?
Чим є цікавою та своєрідною ця держава?


Слайд #6
Китай XVI століття.
У XVI ст. Китаєм правила династія Мін.
Залежними від Китаю були: В”єтнам, Корея, Тибет.
Влада належала імператору.
Країна була поділена на 15 великиї адміністративних одиниць.


Слайд #7
Економіка Китаю
ЗЕМЛЕРОБСТВО
ЗЕМЛЯ
ДЕРЖАВНА ЗЕМЛЯ
ПРИВАТНА ЗЕМЛЯ
Селяни
Податки і повинності
Великі землевласники
Вдосконалення ЗП
2 врожаї на рік
Використання добрив
Вдосконалення агротехніки


Слайд #8
Зміни в економіці Китаю у XVI столітті
Поширення товарно – грошових відносин;
Перехід значної частини землі у власність держави;
Проведення податкової реформи, заміна натурального податку грошовим; створення державних мануфактур
Зростання кількості населення, зростання податків;
Поганий обробіток землі, нестача продуктів харчування;
Обмеження зовнішньої торгівлі, високі ціни на іноземні товари;
Збільшення кількості чиновників
Реформування економіки не дало позитивних результатів


Слайд #9
Економіка Китаю
РЕМЕСЛО
ДРІБНА РЕМІСНИЧА МАЙСТЕРНЯ
ВЕЛИКІ ДЕРЖАВНІ РЕМІСНИЧІ МАЙСТЕРНІ
МАНУФАКТУРИ
Податкова система: кожні 10 років уточнювалися списки платників податків
?


Слайд #10
Проникнення європейців до Китаю
40-і роки XVI ст. – португальці заснували торгівельну базу на північ від провінції Гуандун.
1549 р. – їх вигнання з Китаю.
Португальці закріпили за собою порт Макао.
ІІ половина XVI ст. – проникнення іспанців в Китай.
Кінець XVIст. – проникнення в Китай голландців.
Англійці силою зброї змусили династію Мін дати дозвіл на право вести торгівлю через порт Гуанчжоу.
Вторгнення європейців сприяли перетворенню Китаю на країну, залежну від європейських країн.


Слайд #11
Селянська війна XVII століття
Які ознаки селянської війни ви знаєте?
Які загальні причини всіх селянських воєн?
На основі документа на с.240 визначте одну з причин селянської війни в Китаї?


Слайд #12
Повалення династії Мін і початок правління династії Цин
На основі п. 3 § 28 складіть простий план “Селянська війна XVII ст. Повалення династії Мін і початок правління династії Цин”
Причини селянської війни.
Керівники повстання та їх взаємовідносини.
Хід повстання.
Повалення династії Мін.
Вторгнення маньчжурів. Початок правління династії Цин.
Поразка селянської війни.


Слайд #13
Культура Китаю
Що таке культура?
Яка культура називається матеріальною?
Яка культура називається духовною?
На основі п.4- 5 § 28 заповніть таблицю
Галузь культури
Досягнення


Слайд #14
Закріплення
Порівняйте економічний розвиток Китаю та країн Європи.
Які особливості розвитку Китаю можна виділити?
В результаті яких подій відбулася зміна династій в Китаї?