Презентація "Розвиток людства на початку ХХ ст."

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Розвиток людства на початку ХХ ст."
Слайд #1
Вступ. Основні тенденції розвитку людства на початку ХХ століття


Слайд #2
Завдання уроку
сформувати уявлення в учнів про завдання і структуру курсу;
Визначити основні тенденції розвитку людства в перший період новітньої історії;
визначати основні цінності та здобутки людства на початку ХХ ст.;
розглянути становище світу на початку ХХ ст.;
Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки та висловлювати свою думку щодо розвитку суспільства.


Слайд #3
План
1. Основні цінності та досягнення людства на початку ХХ ст.
2. Народонаселення.
3. Прискорення економічного, технічного, інтелектуального прогресу.
4. Періодизація всесвітньої історії 1900 – 1939рр.


Слайд #4
Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Індустріальне суспільство;
Опорні дати:
1900 – 1913рр. – завершення формування індустріального суспільства;
1914 – 1918рр. – перша світова війна;
1918 – 1923рр. – післявоєнна нестабільність;
1924 – 1929рр. – період економічної стабілізації;
1929 – 1933рр. – світова економічна криза;
1933 – 1939рр. – назрівання Другої світової війни.


Слайд #5
Проблемне завдання
Чим ХХ століття відрізняється від попередніх етапів розвитку людства?


Слайд #6
Новітня історія – це період історії людства, що охоплює події, які відбулися у ХХ – на початку ХХІ століття.


Слайд #7
Основні цінності та досягнення людства на початку ХХ ст.
Поліпшення матеріального становища людей
Удосконалення транспорту, засобів зв»язку
Соціальні реформи, розвиток демократії
Подальший розвиток НТР
«Щаслива епоха» в розвитку культури


Слайд #8
Характерні тенденції світового розвитку у 1914 – 1939 роках
Економічний, технічний, інтелектуальний прогрес.
Нестабільність економічного розвитку країн світу.
Зростання напруженості в міжнародних відносинах.
Посилення національно – визвольної боротьби.
Розвиток соціальний рухів ( особливо революцій ).
Протистояння демократії тоталітаризму та фашизму.


Слайд #9
Характерні риси народонаселення на початку ХХ століття
Посилення процесів урбанізації
Зростання загальної чисельності населення
Міграція населення
Завершення колоніального розподілу світу


Слайд #10
На основі даних таблиці зробіть висновки щодо процесів урбанізації в світі на початку ХХ століття.


Слайд #11
Загальне зростання чисельності населення
Рік
Чисельність населення
1820
1 млрд. чол
1927
2 млрд чол
1960
3 млрд чол
1974
4 млрд чол
Яка тенденція спостерігається у зростанні чисельності населення земної кулі?


Слайд #12
Міграція населення


Слайд #13
Розміри колоніальних володінь великих держав
млн. кв. км


Слайд #14
Населення колоніальних володінь великих держав.


Слайд #15
Прискорення економічного, технічного, інтелектуального прогресу
На початку ХХ століття формування індустріального суспільства завершилося у США, Англії, Франції, Німеччині, Росії, Японії.
Індустріальне суспільство – стадія розвитку суспільства, що характеризується:
Зростанням міст та їх значення;
Утвердженням ринкової економіки;
Поширенням великого машинного виробництва;
Становленням демократії, громадянського суспільства та правової держави.


Слайд #16
Індустріальне суспільство
Поширення великого машинного виробництва
Зростання міст та їх значення
Утвердження ринкової економіки
Становлення демократії, громадянського суспільства, правової держави


Слайд #17
Світ на початку ХХ століття


Слайд #18
Періодизація всесвітньої історії 1900 – 1939рр.
1900 – 1914 рр.
Період довоєнного розвитку
1914 – 1918рр
Перша світова війна
1918 – 1923рр
Період післявоєнної нестабільності
1924 – 1929рр
Період стабілізації
1929 – 1933рр
Світова економічна криза
1933 – 1939рр
Загострення міжнародних відносин, назрівання другої світової війни


Слайд #19
Закріплення
Чим ХХ століття відрізняється від попередніх етапів розвитку людства?
В чому виявилися суперечливі процеси в розвитку людського суспільства у новітній період історії?