Презентація "Сутність та виникнення суспільства"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Сутність та виникнення суспільства"
Слайд #1
ТЕМА УРОКУ
Сутність та виникнення суспільства


Слайд #2
МЕТА
визначити, які існують теорії виникнення суспільства, та хто із вчених їх досліджував;
дати визначення поняття: суспільство, підсистема, антропогенез, соціогенез, антропосоціогенез, статус, соціальні норми;
висвітлити з яких частин-компонентів складається суспільство;
виховувати повагу до усіх точок зору, щодо походження суспільства та вміння правильно вжити у суспільстві.


Слайд #3
План
1. Сутність та походження
суспільства.
2. Поняття суспільства, суспільство як соціальна система.
3. Питання антропосоціогенезу.


Слайд #4

Людина Суспільства Держава


Слайд #5
1.Сутність суспільства.
Теорія суспільного договору
Т. Гоббс
2. Натуралістична
Г. Спенсер
3. Матеріалістична
К. Маркс, Ф. Енгельс
4. Теорія ідеалізму
Г. Гегель
5. Функціоналізму
Т. Парсон, Р. Мертон


Слайд #6
2. ? Робота з підручником: прочитайте визначення поняття “ суспільство ” та відтворіть правильно пропуски.
Слова-підказки: сукупність, залежність, взаємодія, люди, форми.
Суспільство – це ________ усіх способів _________, ___________ об’єднання ____________, в яких виражається їх всебічна___________ одне від одного.


Слайд #7
Інституціоналізація
Соціальні норми
Соціальні інститути
Статуси Ролі
Набуті
Об’єктивно задані


Слайд #8
? Робота з підручником – визначаємо підсистеми суспільства.
Суспільство
підсистеми


Слайд #9
“ увесь світ смертних – взаємозалежний організм ”.


Слайд #10
1. Антропогенез
2. Соціогенез
3. Людина Суспільства Держава


Слайд #11
СОЦІОГЕНЕЗ
Археологічна епоха
Час
Мешканці
Ранній палеоліт
2,5 млн.-40 тис. р.т.
Олдувай
2,5–1,7 млн. р. т.
Homo habilis
Ашель
1,7 млн.-500-400 тис. р. т.
Homo erectus
Муст’є
400-40 тис. р. т.
Homo neandertalensis
Пізній палеоліт
40-12 тис. р.т.
Homo sapiens


Слайд #12
?! Поставте правильно автора теорії походження суспільства навпроти назви теорії:

Т. Гоббс


Г. Гегель
Р. Мертон

Ф. Енгельс
Г. Спенсер

Функціоналізму
Матеріалізм
Ідеалізм
Натуралістична
Теорія суспільного договору


Слайд #13
?! ПРО ЯКУ ТЕОРІЮ ПОХОДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ОПИСУЄТЬСЯ:
“… люди як засоби виробництва, … виробничі відносини – відносини, в які вступають люди на виробництві …”


Слайд #14
?! Які дві теорії походження суспільства мають спільні риси та ототожнюються із живим організмом?


Слайд #15
?! Які вчені філософи є зайвими, щодо теорії походження та сутності суспільства?
Г. Гегель
Г. Спенсер
Ф. Енгельс

Платон
К. Маркс

Р. Мертон
Т. Гоббс Ж.Ж. Руссо


Слайд #16
?! Продовжіть речення:
“Увесь світ смертних_____________”.


Слайд #17
Пізній палеоліт
Ранній палеоліт
Середній палеоліт

В яку епоху завершився процес соціогенезу?


Слайд #18
Homo gabilis Homo sapians Homo erectus
?! Хто із даних представників людей був основою та завершальною ланкою соціогенезу?


Слайд #19
ВИСНОВОК:
Людина повинна жити так, щоб бути гідною для суспільства, а її поведінка спрямована на повну від-дачу користі для дер-жави.