Презентація "Початок Української революції"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Початок Української революції"
Слайд #1
ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ


Слайд #2
Кінець лютого 1917 р. став для російського царизму фатальним. Стихійна хвиля народного невдоволення, швидко набираючи силу, переросла в революцію.


Слайд #3
Протягом надзвичайно короткого часу (з 23 лютого до 2 березня) самодержавство впало, Микола II зрікся влади і фактично в країні встановився республіканський лад.


Слайд #4
• кризовим станом в імперії;
• гостротою політичних, соціально-економічних та національних проблем;
• зростаючою активністю політичних сил;
• зниженням авторитету та слабкістю реально існуючої влади;
• потужним каталізатором подій, яким стала Перша світова війна.
Перемога над царизмом пояснюється:


Слайд #5
Після Лютневої революції влада формально перебувала в руках Тимчасового уряду. Його основною опорою на місцях і, зокрема, в Україні були торгово-промислова буржуазія, землевласники, чиновництво та інтеліґенція.


Слайд #6
• оголошення амністії.
Тимчасовий уряд прийняв перші рішення
• проголошення політичних прав і свобод
• скасування національних та релігійних обмежень, смертної кари
• ліквідація
репресивних органів царського режиму


Слайд #7
У центрі і на місцях виникають альтернативні органи влади — Ради депутатів як безпосередній наслідок волевиявлення політично активної частини трудящих і логічне продовження революційних традицій 1905–1907 pp.


Слайд #8
У середині 1917 р. в Україні їх налічувалося 252. У Радах домінували загальноросійські соціалістичні партії есерів та соціал-демократів. Найвпливовішими вони були в Донбасі, де їх кількість становила 180 (71 %), у великих містах — Харкові, Києві, Катеринославі, Луганську, Полтаві та ін.


Слайд #9
Українська народна
партія — УНП
Українські політичні партії
Українська
демократично-хліборобська
партія — УДХП
Українська партія
Соціалістів-федералістів
(українські есефи) —УПСФ
Українська соціал-
демократична
Робітнича партія
(українські есдеки) — УСДРП
Українська партія
соціалістів-
революціонерів
(українські есери) —УПСР


Слайд #10
Залежне і пригноблене
Становище України.
Великодержавницька
політика щодо неї панівних кіл як Росії,
так і Австро-Угорщини
Важке
соціальне
становище
переважної частини населення
Нерозв’язаність
аграрного питання
і питання
соціального
захисту робітництва
Піднесення
українського
національно-
визвольного
руху, організаційне та
ідеологічне
його оформлення
Порушення стабільності
Російської та Австро-
Угорської імперій, загострення їхніх внутрішніх проблем унаслідок Першої світової війни
Привід
Революція в Росії (початок 8 березня (23 лютого) 1917 р.) Повалення монархії. Зречення Миколою ІІ престолу (15 (2) березня 1917 р.)
Мета
Рушійна сила
Здобуття автономії як першого
кроку до незалежності
Українська національна інтеліґенція,
селянство, військові, робітництво
Причини і передумови Української революції


Слайд #11
25 березня 1917 р. у Петрограді відбулася 20-тисячна маніфестація з нагоди роковин смерті Т. Шевченка. Її учасники несли портрети поета, транспаранти з гаслом «Хай живе вільна Україна у вільній Росії!»
Національно-демократична революція в Україні розпочалася в березневі дні 1917 р.


Слайд #12
Через тиждень після петроградської маніфестації в Києві відбулися багатолюдні демонстрації під гаслами «Автономія України», «Вільна Україна у вільній Росії» тощо.


Слайд #13
На Софійській площі біля пам’ятника Б. Хмельницькому відбулося віче. На ньому пролунали вимоги скликати найближчим часом Український національний конгрес з метою підготовки запровадження автономії.


Слайд #14
В Україні сформувався ще одна альтернативна центру влада — Центральна Рада — громадсько-політичне об’єднання, що утворилося 4 березня 1917 р.


Слайд #15


Слайд #16
Головою Центральної Ради було обрано М. Грушевського, який 27 березня повернувся із заслання. Він одразу ж визначив чіткий політичний курс Центральної Ради.


Слайд #17
Початок формування української армії
16 березня 1917 р. Нарада військових київського гарнізону. Створено першу військову організацію — Український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка.


Слайд #18
Квітень 1917 р. Утворення Української Фронтової Ради для військ Західного фронту у Мінську на чолі з Симоном Петлюрою


Слайд #19
Травень 1917 р. Формування Українського козачого імені гетьмана Б. Хмельницького полку, командиром якого призначено сотника Д. Путника-Гребенюка, згодом — підполковника Юрія Капкана


Слайд #20
Травень 1917 р. Перший Всеукраїнський військовий з’їзд. Утворено Український генеральний військовий комітет, який мав здійснювати керівництво усім українським військовим рухом


Слайд #21
Весна 1917 р. Утворення підрозділів Вільного козацтва