Презентація "Податки в Україні за часів Речі Посполитої"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Податки в Україні за часів Речі Посполитої"
Слайд #1
Податки в Україні за часів Речі Посполитої


Слайд #2
На українських землях була впроваджена польська податкова система.


Слайд #3
У селах існували громади, на чолі яких стояв „старець”, „отаман” або „староста”. 


Слайд #4
У склад дворища входило кілька хат і всі вони були одиницею оподаткування – „тягла”.


Слайд #5
Залежно від характеру повинностей селяни поділялися на три категорії:
тяглі селяни;
ремісники і службові селяни;
чиншові селяни.


Слайд #6
На українських землях починають діяти „Устави на волоки”.


Слайд #7
Одиницею поземельного податку був лан або волока.


Слайд #8
Польські чиновники робили люстрації (описи) українських земель. Такі описи проводилися в 1552, 1616, 1622, 1636 роках.


Слайд #9
Кріпацтво ще не набуло на той час тяжкого стану, а замкові повинності були не надто великими.


Слайд #10
Протягом ХІV–XV ст. багато міст України здобули „магдебурзьке право”.


Слайд #11
Міщани сплачували деякі види надзвичайних сеймових податків.


Слайд #12
У ХVI ст. під впливом польського права відбулися значні зміни у землеволодінні.


Слайд #13
Згідно із законом була здійснена аграрна реформа.


Слайд #14
Оподаткування населення здійснювалося відповідно до родючості грунтів.


Слайд #15
Селяни, наділені волоками землі, мали сплачувати певний чинш.


Слайд #16
Розкладний метод оподаткування як основа справляння податків залишається у підвалинах податкової системи Речі Посполитої.


Слайд #17
Наприкінці ХVI – на початку XVII ст. у Речі Посполитій, поширеною стала практика передачі права на збирання надзвичайних і міських податків в оренду.


Слайд #18
Ремісники об’єднувалися у професійні корпорації – цехи.


Слайд #19
Правове становище міського населення залежало від категорії міста.


Слайд #20
Основними особливостями оподаткування в Україні періоду Речі Посполитої.


Слайд #21
Дякую за увагу!


Слайд #22
Презентаціяз основ податкових знаньна тему: «Податки в Україні за часів Речі Посполитої»учениці 9-2 групифінансово-економічного ліцеюм. ДніпропетровськаЗайвої Ксенії2014 рік