Презентація "Україна і світ"

-5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Україна і світ"
Слайд #1
Україна і світ


Слайд #2


Слайд #3
Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами
Україна здійснює миролюбну політику, спрямовану на підтримання політичної і соціально-економічної стабільності в Європі і в усьому світі.
Україна прагне співробітничати з усіма країнами світу, мати з ними дружні відносини, розвивати економічне співробітництво і партнерство. 


Слайд #4
У XXI ст. перед Україною виникають заманливі перспективи завоювання ринків сусідніх країн, організації політичної й економічної взаємодії з пострадянськими країнами. За цих умов Україна об'єктивно зможе відігравати провідну роль у Східній, Центральній і Південно-Східній Європі. Вона створить альянс країн під власною політичною й економічною егідою.
 Підтримує наша держава контакт і з різними політичними й економічними об'єднаннями країн. Європейським Союзом (ЄС), Організацією Північноатлантичного Договору (НАГО), Співдружністю Незалежних Держав (СНД). Бере участь у роботі Парламентської асамблеї чорноморських держав. Має намір співробітничати з Рухом неприєднання, стати постійним членом Центральноєвропейської ініціативи.


Слайд #5
Місце України на політичній і економічній карті світу


Слайд #6