Презентація "Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – початку 1950-х"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – початку 1950-х"
Слайд #1
Тема 27. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр.
ПЛАН
1. Зовнішньополітична діяльність УРСР.
2. Відбудова промисловості.
3. Радянізація західних областей України.
4. Розгортання ідеологічних кампаній.


Слайд #2
Дати:
квітень 1945 р. - Україна співзасновниця ООН;
березень 1946 р. – «саморозпуск» УГКЦ;
1946-1947 рр. - голод в Україні;
квітень-липень 1947 р. - операція «Вісла».
Персоналії:
Д. Мануїльський, Й.Сліпий.
Поняття та терміни:
«операція «Вісла», «ждановщина», «лисенківщина».


Слайд #3


Слайд #4


Слайд #5
Організація Об'єднаних Націй (ООН) – міжнародна організація, створена у 1945 р. з метою підтримки миру та безпеки у світі. Квітень 1945 р. – Україна співзасновниця ООН.
Дмитро́ Мануї́льський
міністр закордонних справ УРСР (1944-53 рр.).


Слайд #6
П’ятирічка відбудови – 4-та п'ятирічка (1946-1950 рр.), головним завданням якої була відбудова зруйнованого війною народного господарства.
- валова продукція промисловості у 1950 р. - 113% від рівня 1940 р.;
- першочергове відновлення важкої промисловості, транспорту, енергетики, будівництво нових заводів;
- відбудова легкої промисловості і сільського господарства,
- відродження культурно-освітньої сфери.
Голод в Україні 1946-1947 рр.


Слайд #7


Слайд #8


Слайд #9
Ліквідація Української греко-католицької церкви.
1946 р. -Львівський собор, який скасував Берестейську церковну унію 1596 р.
проголосив возз’єднання греко-католицької церкви з російською православною;
УГКЦ змушена піти в підпілля.
Йо́сиф Сліпи́й
(1892-1984)
Митрополит Української греко-католицької церкви.


Слайд #10
Квітень-липень 1947 р. - операція «Вісла».
примусова депортація українців з етнічних територій (Лемківщини, Підляшшя і Холмщини) на території польської держави, що до 1945 р. належали Німеччині, а також у різні регіони СРСР.
здійснена комуністичним керівництвом СРСР, Польщі, Чехословаччини.


Слайд #11
Ждановщина – ідеологічна кампанія в СРСР, розгорнута у 1946-1949 рр. у галузі науки, літератури, культури та мистецтва.
критика діяльність інститутів історії України та історії української літератури, редакцій газет і журналів, видатних діячів української культури.
від прізвища секретаря ЦК ВКП(б) з питань ідеології А. Жданова;
Мета: посилення контролю над творчими процесами в галузі культури, придушення національно-визвольного руху та проявів української самостійницької ідеї.
Лисенківщина – політична кампанія з переслідування групи генетиків і тимчасової заборони генетики.
назва походить від прізвища радянського академіка Т. Лисенка.


Слайд #12
У 1946 р. - запущено перший в СРСР атомний реактор.
У 1948-1950 рр. - виготовлено першу в Європі електронну цифрову обчислювальну машину.
У 1949 р. - вперше одержали важкий азот.