Презентація "Українська революція"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Українська революція"
Слайд #1
План
Універсали Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки.
Війна радянської Росії з УНР.
Проголошення незалежності УНР.
Тема 21. Українська революція.


Слайд #2
Дати: березень 1917 р. - утворення Української ЦР;
квітень 1917 р. - Всеукраїнський Національний конгрес;
червень 1917 р. - Перший Універсал ЦР;
липень 1917 р. - Другий Універсал ЦР, збройний виступ самостійників;
листопад 1917 р. - Третій Універсал ЦР, проголошення УНР;
січень 1918 р. - Четвертий Універсал ЦР, проголошення незалежності УНР.
Поняття та терміни: «автономізація», «самостійники», «Генеральний секретаріат», «Народний секретаріат».


Слайд #3
Центральна Рада
заснована у березні 1917 р.
ЦР – орган влади (парламент), створений представниками українських політичних партій.
на першому етапі діяльності відстоювала ідею автономії у складі демократичної Росії.
Голова: Михайло Грушевський
(1866-1934)
історик, автор 10-томної «Історії України-Русі».


Слайд #4
Перший Генеральний Секретаріат Центральної Ради. 1917 р.
Сидять справа наліво: С.Петлюра, С.Єфремов, В.Винниченко, Х.Барановський, І.Стеценко.
Стоять: Б.Мартос, М.Стасюк, П.Христюк.


Слайд #5
державний діяч, літературний критик.
один із засновників УДП та Товариства українських поступовців.
1917 р. у складі ЦР.
1930 р. – засуджено у справі СВУ; 1939 р. - загинув в таборі ГУЛАГу.
Сергій Єфремов (1876-1939)


Слайд #6
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ З’ЇЗД (КОНГРЕС, квітень 1917 р.)
заслухано доповіді про принцип федералізму, автономного устрою, забезпечення прав національних меншин.
питання про організацію Крайової Ради з представників країв і міст.
травень 1917 р. - Всеукраїнський військовий з’їзд, створено Генеральний військовий комітет.
червень 1917 р. - Всеукраїнський’ селянський з’їзд, обрано Раду селянських депутатів, яка увійшла до ЦР.


Слайд #7
10 (23) червня 1917 р. ЦР проголосила I Універсал:
проголошення автономії України;
створенння Генерального Секретаріату на чолі з В.Винниченком– вищий виконавчий орган державної влади з червня 1917 р. до січня 1918 р.


Слайд #8
Липень 1917 р. ЦР проголошує ІІ Універсал:
 відмова ЦР від проголошення автономії України до Всеросійських Установчих зборів;
визнання Тимчасовим урядом ЦР вищим органом влади в Україні;
Участь у ЦР представників національних меншин.
Зміст Другого Універсалу:
ЦР оголосила, що не має наміру відділяти Україну від Росії та зобов’язувалася не здійснювати самочинно автономії України.
Склад ЦР мав бути доповнений представниками національних меншин, які проживають в Україні.
ЦР узяла зобов’язання подати Тимчасовому уряду на затвердження склад Генерального секретаріату як найвищого крайового органу управління.
збройний виступ самостійників.


Слайд #9
У протест проти встановлення влади більшовиків у Петербурзі, ЦР у листопаді 1917 р. проголосила ІІІ Універсал:
 - проголошення Української Народної Республіки (УНР);
- УЦР – вищий законодавчий, а Генеральний Секретаріат – вищий виконавчий орган УНР;
- земля – власність народу, введення 8-год. робочого дня та ін.
Приміщення ЦР, нині Будинок вчителя у Києві.


Слайд #10
Проголошення ІІІ Універсалу. Київ, листопад 1917 р.


Слайд #11


Слайд #12
грудень 1917 р. - І-й Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові.
З’їзд оголосив Україну республікою рад робітничих, солдатських та селянських депутатів.
створено уряд – Народний секретаріат.
грудень 1917 р. – січень 1918 р. – наступ більшовицьких сил під командування В.Антонова-Овсієнка проти ЦР.
радянська влада була встановлена в Харкові, Катеринославі, Полтаві, Херсоні, Одесі та ін.


Слайд #13


Слайд #14
Володи́мир Анто́нов-Овсі́єнко - радянський військовий діяч, дипломат.
Брав участь у розробці плану воєнних дій проти УНР.
у грудня 1917 р., стягнувши до Харкова війська, захопив місто.
1919 р. - командувач збройними силами Радянської України.
Розстріляний у 1938 р.
Юрій Коцюбинський
Син письменника М.Коцюбинського.
керував більшовицькими державними і партійними органами, входив ЦК КП(б)У.
У 1935 р. засуджений до розстрілу.
Відомим є «Лист без конверта» С.Єфремова до Коцюбинського, в якому український вчений звинуватив його в кривавих злочинах проти власного народу.


Слайд #15
Січень 1918 р. - Четвертий Універсал ЦР, проголошення незалежності УНР.
22 (9) січня 1918 р. УЦР проголошує ІV Універсал:
проголошення УНР самостійною, незалежною, вільною, суверенною державою;
до Установчих зборів владу здійснює УЦР та Генеральний Секретаріат (нова назва – Рада народних міністрів);
початок мирних переговорів із Четверним союзом.


Слайд #16