Презентація "Українська художня культура XIX століття"

-4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Українська художня культура XIX століття"
Слайд #1
Українська художня культура XIX століття
Виконала:
Учениця 10 класа
Фотул В.В.


Слайд #2
У XIX столітті в Україні поступово складається новий соціальний шар суспільства — національна інтелігенція


Слайд #3
Поява в її особі культурної еліти і збереження національних культурних традицій в народному середовищі зробили реальним українське культурне відродження


Слайд #4
70-і - 90-і рр. XIX ст. в українській літературі - це час активізації інтересу до соціальних учень, політичного життя і боротьби. Динамічний процес розвитку суспільного життя сприяє якісному зростанню рівня національної і соціальної свідомості, інтересу до історії України


Слайд #5
Говорячи про літературу XIX ст. не можна не згадати таку постать як Тараса Григоровича Шевченка


Слайд #6


Слайд #7


Слайд #8
Література 70-х - 90-х рр. звертається до важливих суспільно-історичних проблем, у розв'язанні яких відчувається сильний вплив просвітительських ідей, віра в розум, освіту, науку. Це період реалізму як зрілої естетико-художньої системи та світосприйняття, що з'являється на високому рівні суспільного і художнього розвитку, коли на перше місце висувається структура самого суспільства, соціальний і психологічний аналіз, взаємовідносини особистості і суспільства. Змінюється самий характер аналітичності в літературі; діапазон її охоплює вже не емпіричні життєві факти, а найширші сфери суспільного буття.


Слайд #9
Літературне угруповання "Руська трійця" було створене 1833 р. прогресивно налаштованими студентами Львівської духовної семінарії Маркіяном Шашкевичем, Іваном Вагилевичем та Яковом Головацьким


Слайд #10
"Русалку Дністрову" царський уряд заборонив. Лише 250 із 1000 примірників упорядники встигли продати, подарувати друзям та зберегти для себе, решту було конфісковано


Слайд #11
В архітектурі XIX століття на зміну пишноті і розкутості українського бароко прийшов стриманий, академічний стиль класицизму. За будівництвом міст наглядали спеціальні комісії і комітети.


Слайд #12


Слайд #13


Слайд #14


Слайд #15


Слайд #16


Слайд #17


Слайд #18
У першій половині XIX сторіччя посилюється процес взаємодії української та російської культур. Цьому сприяла петербурзька Академія мистецтв - єдиний навчальний заклад, що готував професійних майстрів.


Слайд #19
Одним із фундаторів нового українського пейзажного живопису та побутової картини, художні образи яких базувалися на засадах життєвої правди й реалізму, був В. Штернберг.


Слайд #20
Картина: "Садиба Г.Тарновського в Качанівці"


Слайд #21
"Портрет дружини" А. Мокрицького


Слайд #22
Обличчя української культури середини XIX ст. визначила творчість Тараса Григоровича Шевченка.
З Серії "Живописна Україна"


Слайд #23
У літературі цього періоду сформульовано масштабні світоглядні питання, створено розгалужену жанрово-стильову систему, взагалі вироблено багатоманітну художньо-словесну матрицю, яку успадкувало століття двадцяте.


Слайд #24
Володіючи вагомим самодостатнім значенням, вміщуючи в собі величезний естетичний, етичний, філософський досвід, а також наділена спромогою вступати в живий культурний діалог із прийдешністю, українська література дев'ятнадцятого століття стала могутньою підвалиною подальшого духовного національного розвитку.


Слайд #25
Дякую за увагу!!!