Презентація "Київ у повоєнні роки"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Київ у повоєнні роки"
Слайд #1
Київ у повоєнні роки
1945-1950
Виконала:Малькевич Анастасія


Слайд #2
Загальне положення України у повоєнні роки


Слайд #3
Після звільнення території респуб-ліки від німецько-фашистських  загарбників постало питання про відбудову народного госпо-дарства України
На думку істориків, жодна країна Європи не зазнала такого руйнування міст, промисловості, сільськогосподарських угідь, загибелі стількох людей, як Україна.


Слайд #4
За роки війни було знищено:
714 міст і селищ міського типу
1,9 тис. залізничних станцій
понад 28 тис. сіл (250 повністю спалені разом з  мешканцями)
16,5 тис промислових підприємств(неушкодженими залишились лише 19%)
28 тис. колгоспів
900 радгоспів
 18 тис. лікувальних
33 тис. навчальних і наукових закладів
19 тис. бібліотек


Слайд #5
У таких важких умовах, як тільки звільнялась територія республіки від загарбників, розпочиналась відбудова народного господарства.


Слайд #6
У березні 1946 р. Верховна Рада СРСР затвердила п'ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства на 1946-1950 рр.


Слайд #7


Слайд #8
 Надзвичайно велика роль відводилася ідеологічному заохоченню праці


Слайд #9
КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ КИЄВА У ПОВОЄННІ РОКИ


Слайд #10
Освіта
Для залучення до освіти молоді, не охопленої навча-нням у зв'язку з війною, були ство-рені школи робі-тничої та сільської молоді, а також вечірні


Слайд #11
Освіта
Значні кошти були спрямовані на зміцнення матеріальної бази освіти. За п'ять років на відбудову і розвиток шкіл тільки з державного бюджету було витрачено 14 млрд крб. 


Слайд #12
Освіта
Помітною віхою у культурному житті було відновлення зруйнованих у роки війни Київських університеті та навчальних закладів.


Слайд #13
Освіта
У другій половині 40-х років відновили роботу всі вузи, які діяли перед війною. Крім того, було створено новий інститут іноземних мов у Києві 


Слайд #14
Наука
У повоєнні роки зросла мережа науково-дослідних установ, збільшилась чисельність працівників у них


Слайд #15
Наука
Як і раніше, головним науковим закладом республіки була Академія Наук УРСР. У 1946 р. після смерті Президента АН УРСР О. Богомольця її очолив академік О В. Палладій. До складу академії входили наукові центри Київський, Донецький, Дніпропетровський, Харківський
О. Богомолець
О.В.Палладій


Слайд #16
Наука
Всесвітнє значення мала розробка й виготовлення першої в Європі універсальної малої електронно швидкодіючої обчислю-
вальної
машини
«МЕОМ»,
що діяла у
Києві.


Слайд #17
Наука
Інститут електрозварювання АН УРСР їм. Є. О. Патона


Слайд #18
Наука
Міст Патона 1543 м. завдовжки, збудований в 1953 році


Слайд #19
КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО
Літературно- художній музей Тараса Шевченка


Слайд #20
КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО
Планетарій наш час
Планетарій 1953 рік


Слайд #21
КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО
Перший український телевізійний центр в Києві


Слайд #22
Дякую за увагу!