Презентація "Інформація"

+4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Інформація"
Слайд #1


Слайд #2


Інформація – з латинської informatio – відомості, роз'яснення, переказ.
І. Що таке
інформація?


Слайд #3
Наведіть приклади цього твердження!
?


Слайд #4
Під інформацією в побуті
розуміють відомості, що цікавлять нас, про навколишній світ і процеси, що протікають у ньому, які сприймає людина або спеціальні пристрої.


Слайд #5
Під інформацією в техніці
розуміють повідомлення у формі знаків або сигналів, збережені, передані й оброблені за допомогою технічних засобів.


Слайд #6
Під інформацією в документалістиці
розуміють все те, що так чи інакше, зафіксовано в знаковій формі у вигляді документів
.


Слайд #7
__________ __ __________
Інформатика – це сукупність наук, пов’язаних з отриманням, оброблянням, подаванням та зберіганням інформації.
Інформація – це відомості про оточуючий нас світ та процеси, що ньому відбуваються.
Інформація передбачає існування матеріального носія інформації, джерела, передавача, приймача та каналу зв’язку між передавачем та приймачем інформації.


Слайд #8
Комп'ютер - як основний засіб обробки інформації
можна розглядати у двох аспектах:
технічні засоби (Hardware);
програмні засоби(Software).


Слайд #9
__________ __________


Слайд #10
Повнота : якщо вас повідомлять, що буде контрольна, але не зазначать, з якої теми та з якого предмету, то інформація буде неповною.
Достовірність : якщо вам скажуть, що контрольна буде завтра, а насправді вона буде післязавтра, то інформація буде недостовірною.
Корисність : якщо ви дізнаєтеся, що контрольна буде з певної теми математики, то отримана інформація буде для вас корисною.
Своєчасність : якщо ви дізнаєтеся про контрольну вже після її проведення, то отримана інформація буде несвоєчасною.
Зрозумілість : якщо інформацію про контрольну передати азбукою Морзе, яку ви не знаєте, то така інформація буде для вас незрозумілою.


Слайд #11
будь-який матеріальний предмет;
у формі світлових, звукових або радіохвиль;
у формі електричного струму або напруги;
у формі магнітних полів;
речовина в різному стані.

Носієм інформації може бути:


Слайд #12
Види інформації.
За можливістю сприйняття інформації:
візуальна (зір)
аудиальна (слух)
нюхова
смакова
тактильна (дотик)


Слайд #13
2. За формою подання інформації:
текстова інформація
числова інформація
графічна інформація
музична (звукова) інформація
комбінована інформація


Слайд #14
3. За суспільним значенням інформації:
суспільна (масова):
повсякденна
суспільно-політична
естетична;


Слайд #15

Інформацію можна:
створювати;
передавати;
приймати;
запам'ятовувати;
шукати;
копіювати;
обробляти;
руйнувати;
вимірювати;
ділити на частини й т.д.


Слайд #16
Процеси, пов'язані зі зберіганням, пошуком, передачею, обробкою й використанням інформації, називаються інформаційними процесами.


Слайд #17
Зберігання інформації - це спосіб поширення інформації в просторі й часі.
Спосіб зберігання інформації залежить від її носія (книга - бібліотека, картина - музей, фотографія - альбом)


Слайд #18
Для людини
Для суспільства
Комп'ютерні сховища
Пам'ять
Бібліотеки;
відеотеки;
фонотеки;
архіви;
патентні бюро;
музеї;
картинні галереї.
Бази й банки даних;
інформаційно-пошукові системи;
електронні енциклопедії;
медіатеки.


Слайд #19
Збір інформації складається із процесів пошуку й відбору інформації.
Збір інформації завжди здійснюється з певною метою, що багато в чому визначає вибір методів пошуку й критерії відбору знайденої інформації.
Пошук інформації - це витяг збереженої інформації.


Слайд #20
безпосереднє спостереження;
спілкування з фахівцями з питання, що цікавить вас,;
читання відповідної літератури;
перегляд відео, телепрограм;
прослуховування радіопередач і аудіокасет;
робота в бібліотеках, архівах;
запит до інформаційних систем, баз і банків комп'ютерних даних; інші методи.


Слайд #21
Пошук інформації завжди супроводжується її відбором.
Відбір інформації припускає оцінку знайденої інформації зі ступеня корисності, актуальності, вірогідності й вибору тільки інформації, корисної для рішення поставленого завдання.


Слайд #22
Існують ручний і автоматизований методи пошуку інформації в сховищах.


Слайд #23
Порада: використовуйте різноманітні методи пошуку інформації, це допоможе вам зібрати більш повну інформацію й підвищить імовірність прийняття вами правильного рішення.
Порада: щоб не потонути в морі інформації, вчиться відбирати тільки корисну для рішення завдання, яке стоїть перед вами. Не вподібнюйте свою голову сміттєвому ящику, куди звалюють усе не перебираючи.


Слайд #24
У процесі передачі інформації обов'язково беруть участь джерело й приймач інформації: перший передає інформацію, другий її одержує.
Між ними діє канал передачі інформації – канал зв'язку.


Слайд #25
будь-яке перетворення інформації
з одного виду в іншій, зроблене за строгими формальними правилами.


Обробка інформації -


Слайд #26


Слайд #27
Захист інформації


Слайд #28
25.05.2002
Васильченко С.В. НМЦ ИИТН Запорожье
Не всяке повідомлення несе інформацію.
Те саме повідомлення може нести в одному випадку - інформацію, в іншому випадку - шум.