Презентація "Підпрограми-процедури"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Підпрограми-процедури"
Слайд #1
1
Підпрограми-процедури(Turbo Pascal 7.0)


Слайд #2
2
Підпрограми
При розробці програм іноді з’являються повторювані групи дій або виникає необхідність поділити програму на окремі модулі. Для цього існують підпрограми.
Підпрограма – це іменована, логічно закінчена група операторів, яку можна викликати для виконання будь-яку кількість разів із різних місць програми.
Підпрограми мають структуру, аналогічну до структури головної програми на Паскалі.
Кожна підпрограма – це міні-програма в програмі. В ній діють всі закони, що притаманні будь-якій програмі.


Слайд #3
3
Види підпрограм
У Паскалі розрізняють два види підпрограм: функції та процедури.
Процедура – це підпрограма призначена для виконання певних дій. Результатом її є виконаний набір команд.
При використанні підпрограм змінні бувають: локальні – описані в підпрограмах, глобальні – описані в основній програмі.


Слайд #4
4
Місце описання підпрограм
Всі підпрограми-процедури описуються перед командами основної програми.

Заголовок основної
програми
Описання
підпрограми
Тіло основної
програми


Слайд #5
5
Підпрограма-процедура
Існують багато ситуацій, коли необхідно одні й ті ж дії виконувати в програмі не один раз. Але не підряд!
Задача: Розрахувати кінетичну енергію тіла. При кожному введенні чи виведені даних програвати звуковий фрагмент.
Для створення звуку в Паскалі існує оператор Sound(частота) та оператор NoSound. Також знадобиться оператор паузи Delay(час в мілісекундах).
Наприклад такий набір команд:
Sound(200); Delay(50); Sound(400); Delay(50); NoSound;
пропищить звук із двох фрагментів 200 Гц і 400 Гц.


Слайд #6
6
Ім’я буде потрібне для виклику процедури у програмі!
Підпрограма-процедура
Загальний вигляд описання підпрограми-процедури:
Procedure ім’я (формальні величини);
Var
описання локальних змінних;
Begin
Команди процедури (виконувана частина);
End;
Формальних величин може і не бути, якщо процедура не отримує даних із головної програми для їх обробки.


Слайд #7
7
Рішення задачі
Program Energy;
Var m,v,e:real;
Procedure Zvuk;
Begin
Sound(200); Delay(50); Sound(400); Delay(50); NoSound;
End;
Begin
Zvuk;
Readln(m);
Zvuk;
Readln(v);
e:=m*v*v/2;
Zvuk;
Writeln(‘Енергія= ’,e:3:2);
Readkey;
End.
Підпрограма-процедура
Виклик процедури