Презентація "Записи"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Записи"
Слайд #1
Записи


Слайд #2
Запис – це структурований тип даних, який складається з фіксованого числа компонентів одного або декількох типів.
Визначення типу запис починається ідентифікатором RECORD і закінчується словом END. Між нми записується сисок компонентів, які називаються полями, із значенням ідентифікатора поля і типу кожного поля.


Слайд #3
Формат
Type <ім'я типу>=record
<ідентифікатор поля>:<тип компонент>;

<ідентифікатор поля>:<тип компонент>;
End;
Var <ідентифікатор,…>:<ім'я типу>;
Наприклад
Type CHILDREN=record
Surname:string[15];
Name:string[15];
Birthyear:integer;
End;
Var uchen: CHILDREN;


Слайд #4
Для звернення до полів запису треба вказати ім'я змінної запису, поставити крапку, а після неї – ім'я поля.
Uchen. Surname
Для введення-виведення потрібно записати:
Read(Uchen.Surname);
Write(Uchen.Surname);
Або, якщо зручно масив із запитів
Type CHILDREN=record
Surname:string[15];
Name:string[15];
Birthyear:integer;
End;
Var uchen: array[1..10] of CHILDREN;
Звертаються Read(Uchen[i].Surname);
Write(Uchen[i].Surname);


Слайд #5
Використання вказівки WITH у записах
Для скорочення записів складених імен використовується вказівка WITH, яка має вигляд
With <Змінна типу запис> do <вказівка>;
Якщо потрібно записати декілька вказівок то їх об'єднують в одну з допомогою begin i end.
With CHILDREN do
Begin
Read(Surname);
Read(Name);
End;


Слайд #6
Приклад використання записів
Program Dzapis;
Type CHILDREN=record
Surname:string[15];
Name:string[100];
Birthyear:integer;
Steet:string[20];
Phone:string[8];
End;
Var uchen: array[1..3] of CHILDREN; i,k:integer;
Begin
For i:=1 to 3 do
With uchen[i] do
Begin write(‘введіть призвіще учня:’); Read(Surname);
write(‘введіть ім'я учня:’); Read(Name);
write(‘введіть рік народження:’); Read(Birthyear);
write(‘введіть адресу учня:’); Read(Steet);
write(‘введіть телефон учня:’); Read(Phone);
End;
writeln(‘Введіть порядковий номер учня, про якого хочете отримати інформацію’);
Read(k);
With uchen[i] do
Begin write(Surname);
write(Name);
write(Birthyear);
write(Steet);
write(Phone);
End;
End.