Презентація "Дiлова графiка"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Дiлова графiка"
Слайд #1
Дiлова графiка.Побудова дiаграм i графiкiв при роботi з ЕТ.
Лукьянченко Свiтлана 10-а


Слайд #2
План:
Дiлова графiка
Дiаграми
Види дiаграм
Електронна таблиця (ЕТ)
Побудова дiаграм при роботi з ЕТ
Побудова графiкiв при роботi з ЕТ
Висновок


Слайд #3
Дiлова графiка
Однією із можливостей табличного процесора Excel 97 є створення та подання табличних даних в більш наочній та зручній для сприйняття графічній формі. Таку форму використовують для ілюстрації функціональної залежності однієї величини від іншої або для порівняння двох і більше величин, це дiлова графiка. Засобами ділової графіки є діаграми.


Слайд #4
Дiаграми
Діаграма - це подання даних таблиці в графічному вигляді, що використовується для аналізу і порівняння даних. На діаграмі вміст кожної комірки зображується у вигляді крапок, ліній, смуг, стовпчиків, секторів і в іншій формі. Групи елементів даних, що відбивають вміст коміро одного рядку або стовпця на робочому аркуші, складають ряд даних.


Слайд #5
Види дiаграм
1. гістограма;2. лінійчата;3. кругова;4. точкова;5. з областями;6. кільцева;7. пелюсткова;8. поверхнева;9. бульбочкова;10. біржова;11. циліндрична;12. конічна;13. пірамідальна;14. графік.


Слайд #6
Електронна таблиця
Електронна таблиця (англ. – spreadsheets) – це програма, що моделює на екрані двовимірну таблицю, яка складається з рядків і стовпців. Основним призначенням електронної таблиці є введення даних до комірок й обробка їх за формулами.


Слайд #7
Гiстограма


Слайд #8
Графiк


Слайд #9
Кругова дiаграма


Слайд #10
Точкова дiаграма


Слайд #11
Бiржова дiаграма


Слайд #12
Поверхнева дiаграма


Слайд #13
Кiльцева дiаграма


Слайд #14
Бульбочкова дiаграма


Слайд #15
Дiаграма з областями


Слайд #16
Пелюсткова дiаграма


Слайд #17
Висновок
 Ми вивчили, що таке дiлова графiка, що входить до складу графiки.Також вивчили,що таке дiаграма,та рiзновиди дiаграм,а також їхне використання при роботi з ЕТ.