Презентація "Інформація"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Інформація"
Слайд #1
Інформація – неозначуване фундаментальне поняття, як точка на площині в геометрії
Сигнал
Дані
Інформація
числові
графічні
текстові
звукові


Слайд #2
Сигнали несуть інформацію від органів чуття до мозку:


Слайд #3
Властивості
інформації
Актуальність
Зрозумілість
Повнота
Об'єктивність
Вірогідність
Достовірність


Слайд #4
Інформація в неживій природі
Інформація  порядок, організованність.
порядок
(більше інформації)
хаос
(менше інформації)
Замкнуті системи (немає обмену информацією і енергією з навколишнім середовищем):
Відкриті системи (можливе збільшення інформації):
H
H
O
O
H
H
атоми водню
і кисню
зоряний пил
молекула води
галактика


Слайд #5
5
Інформація в живій природі
Живі организми – відкриті системи.
Одноклітинні використовуют інформацію про температуру і хімічний склад.
Ускладнення  збільшення інформації.
Тварини сприймають інформацію органами чуття.
фотосинтез
C6H12O6
O2
H2O
CO2
світло
органічна речовина


Слайд #6
Розвиток інформаційних технологій


Слайд #7


Слайд #8
Інформаційні технології
автоматизовані системи управління технологічними процесами
рабоче місце оператора
блок збіру інформації
датчики
блок керування
блок збору інформації
датчики
блок керування
GSM
модем
GSM
модем
локальная мережа


Слайд #9
Інформаційні технології
об*єкти
дороги
рельєф
місцевість
реальнийсвіт
растрові шари
векторні шари
геоінформаційні системи (прив'язка об'єктів до місцевості)