Презентація "База даних"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "База даних"
Слайд #1
База даних (БД) – це сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються у зовнішній пам'яті комп'ютера, і організовані за певними правилами, які передбачають загальні принципи опису, зберігання і обробки даних.


Слайд #2
Проектування бази даних
Визначення мети створення бази даних.
Визначення таблиць, що їх повинна містити база даних.
Визначення необхідних у таблиці полів.
Завдання індивідуального значення кожному полю.
Визначення зв'язків між таблицями.
Відновлення структури бази даних.
Додавання даних і створення запитів, форм, звітів та інших об'єктів бази даних.
Використання засобів аналізу в СУБД.


Слайд #3
Докладніше про етапи:
Визначення мети створення бази даних


Слайд #4
Визначення таблиць, які повинні містити база даних.


Слайд #5
інформація в таблиці не повинна дублюватися. Не повинно бути повторень і між таблицями. Коли певна інформація зберіга­ється лише в одній таблиці, то і змінювати її доведеться лише в одному місці. Це робить роботу ефективнішою, а також виклю­чає можливість розбіжності інформації в різних таблицях. На­приклад, в одній таблиці мають міститися адреси й телефони клі­єнтів;
кожна таблиця повинна містити інформацію лише на одну тему. Дані на кожну тему опрацьовуються набагато легше, якщо вони утримуються в незалежних одна від іншої таблицях. Наприклад, адреси та замовлення клієнтів зберігаються в різних табли­цях, щоб у разі вилучення замовлення інформація про клієнта за­лишилася в базі даних.


Слайд #6
Визначення необхідних у таблиці полів.
кожне поле має бути пов'язане з темою таблиці;
не рекомендується включати до таблиці дані, що є резуль­татом виразу;
у таблиці має бути вся необхідна інформація;
інформацію варто розбивати на найменші логічні одиниці (наприклад, поля «Ім'я» і «Прізвище», а не загальне поле «Ім'я»)


Слайд #7
Задання індивідуального значення кожному полю


Слайд #8
Визначення зв'язків між таблицями.


Слайд #9
Відновлення структури бази даних.


Слайд #10
Додавання даних і створення інших об'єктів бази даних


Слайд #11
Використання засобів аналізу в СУБД


Слайд #12
Дякую за увагу!
Проект: Тодорука Владислава