Презентація "Алгоритм"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Алгоритм"
Слайд #1
Алгоритм


Слайд #2
Алгор́итм - послідовність, система, набір систематизованих правил виконання обчислювального процесу, що обов'язково приводить до розв'язання певного класу задач після скінченного числа операцій.[1] При написанні комп'ютерних програм алгоритм описує логічну послідовність операцій. Для візуальногозображення алгоритмів часто використовують блок-схеми.


Слайд #3
Історія
Слово алгоритм походить від імені перського вченого,  астронома та 
математика Аль-Хорезмі. Приблизно 825 до н. е. він написав трактат, в якому описав придуману в Індії позиційну десяткову систему числення.


Слайд #4
Представлення алгоритмів
У процесі розробки алгоритму можуть використовуватись різні способи його опису, які відрізняються за простотою, наочністю, компактністю, мірою формалізації, орієнтації на машинну реалізацію тощо.


Слайд #5
Властивості алгоритмів


Слайд #6
Приклад
В якості прикладу можна навести алгоритм Евкліда.
Алгоритм Евкліда — ефективний метод обчислення найбільшого спільного дільника (НСД). Названий на честь грецького математика Евкліда, один з найдавнішихалгоритмів, що досі використовують. Описаний в Началах Евкліда (приблизно 300 до н. е.), а саме, в книгах VII та X. У сьомій книзі алгоритм описано для цілих чисел, а в десятій — для довжин відрізків.
Існує декілька варіантів алгоритму, нижче записано в псевдокоді рекурсивний варіант:
function GCD (a, b)
if b = 0
Return a
or
Return GCD (b, a mod b)


Слайд #7