Презентація "нформатика"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "нформатика"
Слайд #1
Інформатика


Слайд #2
Інформатика — це теоретична та прикладна (технічна, технологічна) наука, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання та використання в різних галузях людської діяльності.


Слайд #3
Інформатика систематизує прийоми створення, відтворення, збереження, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними.


Слайд #4
Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворилося з двох слів: інформація та автоматика. Цей термін було запроваджено у Франції в середині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки.


Слайд #5
До складу інформатики входять:1.  Теоретична інформатика – цей розділ інформатики використовує  математичні методи для спільного вивчення процесів обробки інформації.2.  Обчислювальна техніка – розділ у якому розробляються загальні принципи побудови обчислювальних систем.3.  Програмування – діяльність пов’язана з розробкою програмного забезпечення.4. Інформаційні системи – це розділ інформатики, що включає: інформаційно-пошукові, інформаційно довідкові системи, сучасні глобальні системи зберігання, пошуку інформації.5.     Штучний інтелект – область інформатики в якій розглядаються складні проблеми, що знаходяться на перетині з психологією, фізіологією, лінгвістикою та іншими науками. Основне завдання навчити комп’ютер мислити подібно до людини.


Слайд #6
Головна функція інформатики полягає у розробці методів і засобів перетворення інформації.


Слайд #7
Основними завданнями інформатики є:•   дослідження інформаційних процесів;•   розробка нових інформаційних технологій;•   створення апаратно-програмного забезпечення. Інформатика вивчає питання обробки інформації за допомогою комп’ютера.


Слайд #8
Інформатика — динамічна наука, що інтенсивно розвивається та суттєво впливає на розвиток інших наук і технологій.


Слайд #9
Небезпека не в тому, що комп'ютер якось почне мислити, як людина, а в тому, що людина якось почне мислити, як комп'ютер.                                                                                                                              Сідні Дж. Харріс


Слайд #10
Кінець