Презентація "Імпорт і експорт файлів"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Імпорт і експорт файлів"
Слайд #1
Імпорт і експорт файлів


Слайд #2
Імпорт даних
За допомогою Microsoft Excel можна імпортувати дані з тексто­вого файла до аркуша.
Для імпорту даних з текстового файла потрібно використати ко­манду: Дані — Імпорт зовнішніх даних — Імпортувати дані. 


Слайд #3
Після вибору файла запускається Майстер імпорту тексту.


Слайд #4
Щоб запустити майстер імпорту тексту, на вкладці Дані у групі Отримати зовнішні дані виберіть пункт З тексту. Потім у діало­говому вікні Імпорт текстового файла двічі клацніть на текстово­му файлі, який потрібно імпортувати.


Слайд #5
Потрібно вибрати розділювач текстових даних.


Слайд #6
Потрібно встановити формати даних для кожного стовпця.


Слайд #7
Експорт даних
Експорт даних із бази даних Microsoft Access 2010 у документ Microsoft Word 2010 слід виконувати за допомогою майстра екс­порту у програмі Access 2010. Розглянемо, як працювати з май­стром експорту.Викликаємо майстер експорту: Зовнішні дані — Експорт. Вка­зуємо необхідний формат збереження даних.


Слайд #8


Слайд #9