Презентація "Інформатика"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Інформатика"
Слайд #1
Інформатика


Слайд #2
Оператор розгалуження в мові Pascal
Повна форма
Скорочена форма
Значення1
Значення2
Прості логічні вирази
Складені логічні вирази
Логічна операція NOT
Логічна операція AND
Логічна операція OR


Слайд #3
Повна форма
If <умова>
then<вказівка1>
else<вказівка2>


Слайд #4
Скорочена форма
If<умова>then<вказівка>


Слайд #5
Значення1
Якщо умова записана після службового слова if (якщо), набуває істинного (true) значення, то треба виконати серію вказівок1, і після цього перейти до виконання наступного за розгалуженням оператора програми.


Слайд #6
Значення2
Якщо умова набуває хибного (false) значення – треба одразу починати виконувати серію вказівок2, записаної після службового слова else.


Слайд #7
Прості логічні вирази
Прості логічні вирази – це два арефметичні вирази, з’єднані символом відношення(=,<,>,<>,<=,>=.)


Слайд #8
Складені логічні вирази
Складені логічні вирази – це прості логічні вирази, до яких застосовані логічні операції not, and, or.


Слайд #9
Логічна операція NOT
Логічна операція NOT, застосована до виразу А, дає істинне значення, якщо вираз А хибний і хибне значення, якщо вираз А істинний.


Слайд #10
Логічна операція AND
Логічна операція AND – застосована до двох виразів: A and B, дає істинне значення тоді і тільки тоді, коли вираз А та В – істинні.


Слайд #11
Логічна операція OR
Логічна операція OR - застосована до двох виразів: A or B, дає істинне значення тоді і тільки тоді, коли істинне є хоча б один з виразів.


Слайд #12
Шило Богдан
Ліцей №15
8-А