Презентація "Фізичні властивості етилену й ацетилену"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Фізичні властивості етилену й ацетилену"
Слайд #1
Фізичні властивості етилену й ацетилену.
Отримання алкенів та алкінів.
Хімічні властивості: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату, повне і часткове окиснення, термічний розклад, галогенування, приєднання водню.


Слайд #2
Мета.
Ознайомити з основними хімічними властивостями вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, окисників, повними і частковим окисненням, термічним розкладом, галогенуванням.
Формувати уміння складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості насичених вуглеводнів, називати галогенопохідні згідно до їх формул.


Слайд #3
Фізичні властивості етилену й ацетилену.


Слайд #4
Фізичні властивості АЛКЕНІВ ТА АЛКІНІВ
Алкени погано розчиняються у воді, а добре в органічних розчинниках. Алкіни краще розчиняються у водіта мають специфічний аромат
Із зростанням карбонового ланцюа збільшується температура кіпіння та плавлення, а такаж густина
С2– С4 - гази
С5– С16 - рідини
С17… - тверді речовини


Слайд #5
Отримання алкенів та алкінів


Слайд #6
ПРОМИСЛОВІ
СПОСОБИ
ОТРИМАННЯ АЛКЕНІВ
ЛАБОРАТОРНІ
КРЕКІНГ
АЛКАНІВ
ДЕГІДРУВАННЯ
АЛКАНІВ
ДЕГІДРАТАЦІЯ
СПИРТІВ
ДЕГАЛОГЕНУВАННЯ
ДЕГІДРОГАЛОГЕНУВАННЯ


Слайд #7
ПРОМИСЛОВІ
СПОСОБИ
ОТРИМАННЯ АЛКІНІВ
ЛАБОРАТОРНІ
ТЕРМІЧНИЙ КРЕКІНГ
МЕТАНУ
ГІДРОЛІЗ
КАРБІДУ КАЛЬЦІЮ


Слайд #8
Хімічні властивості: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату, повне і часткове окиснення, термічний розклад, галогенування, приєднання водню.


Слайд #9
Обвуглювання при горінні
Деревина
М'ясо
Цукор


Слайд #10
Реакції окиснення
Повне окиснення або горіння
HCCH + 2О2  2СО2 + Н2О + Q

2С2Н6 + 7О2  4СО2 + 6Н2О


Слайд #11
Реакції окиснення
Часткове реакція Вагнера
Алкени- взаємодія з розчином ПЕРМАНАГАНАТУ КАЛІЮ

Н2С=СН2 + [O] + H2O H2C - CH2
OH OH
этиленгліколь (этандиол-1,2)
! Якісна реакція
Алкіни- взаємодія з розчином ПЕРМАНАГАНАТУ КАЛІЮ з утворенням карбонових кислот:
RCCR’ + 3[O] + H2O  RCOOH + R’COOH
! Якісна реакція


Слайд #12
Реакції заміщення
Взаємодія з аміачним розчином гідроксиду срібла
HCCH+2[Ag(NH3)2]OH  AgCCAg +4NH3+2H2O


Слайд #13
АЛКЕН
РЕАГЕНТ
ПРОДУКТ
ВИД РЕАКЦІЇ
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕАКЦІЇ
Н Н
Н-С=С-Н

+ Н2

Н Н
Н-С - С-Н
? ?
ГІДРУВАННЯ
НЕ МАЄ ПРАКТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ
Н Н
Н-С=С-Н

+ Br2

Н Н
Н-С - С-Н
? ?
ГАЛОГЕНУВАННЯ
РОЗПІЗНУВАННЯ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ РОЗЧИННИКІВ,
Н Н
Н-С=С-Н
+ HCl

Н Н
Н-С - С-Н
? ?
ПРИЕДНАННЯ ГАЛОГЕНВОДНЮ
ОТРИМАННЯ ХЛОРЕТАНУ ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ, ДЛЯ ОТРИМАННЯ РОЗЧИННИКІВ, ТА ОБЕЗЗАРАЖЕННЯ ЗЕРНОСХОВИЩ
Н Н
Н-С=С-Н
+ H2O

Н Н
Н-С - С-Н
? ?
ГІДРАТАЦІЯ
ОТРИМАННЯ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ, РОЗЧИННИКІВ, ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КАУЧУКА
Реакції приєднання


Слайд #14


Слайд #15
Гідрування.

Ni, t
СН2=СН–СН2–СН3 + Н2 СН3–СН2–СН2–СН3
бутен-1 бутан

Ni, t
СН2=С–СН2–СН3 + Н2 СН3–СН–СН2–СН3

СН3 СН3
2-метилбутен-1 2-метилбутан


Слайд #16
2) Галогенування.

СН2=СН2 + Br2 СН2–СН2
этилен
Br Br
1, 2-дибромэтан


Слайд #17
4.Гідрогенгалогенування
Правило Марковнікова

Російський хімік-органік.
В реакціях приеднання полярних молекул до несиметричних алкенів, водень приеднуеться до більш гідрогенізованого атому карбону при подвійному звязку .
15.05.2014


Слайд #18
5.Гідратація
Приєднання води
Н Н
Н-С=С-Н
етилен
+ H2O
вода

Н Н
Н-С - С-Н
Н ОН
етанол


Слайд #19
Полімеризація этилену
С2Н4 + С2Н4 + С2Н4 +… (-СН2-СН2-)n
Структурна ланка
Ступінь полімеризації
Мономер


Слайд #20


Слайд #21


Слайд #22


Слайд #23


Слайд #24