Презентація "Глюкоза"

+9
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Глюкоза"
Слайд #1
Глюкоза - альдегідоспирт


Слайд #2
Девіз уроку:
Дослід і спостереження —
основа пізнання


Слайд #3
Треба знати:
склад, будову, фізичні властивості, застосування, поширення у природі, хімічні властивості, зумовлені будовою, а також специфічні властивості одного із найпростіших представників вуглеводів – глюкози


Слайд #4
Треба уміти:
експериментально доводити будову речовин (глюкози), писати рівняння хімічних реакцій, розв'язувати задачі


Слайд #5
Поняття про вуглеводи
6СO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2
Хлорофіл
Сn(Н2O)m


Слайд #6
Класифікація вуглеводів


Слайд #7
Глюкоза є майже в усіх органах рослин: у плодах, корінні, листі, квітках
У рослинах вуглеводи становлять до 80% сухої
речовини, в організмі людини і тварин до 2%.
Їжа людини на 70% складається з глюкози.
У рослинах глюкоза утворюється в процесі
фотосинтезу:
6СО2+6Н2О  С6Н12О6+6О2


Слайд #8
Застосування глюкози
У крові людини 0,1% глюкози
Глюкоза легко засвоюється організмом, її
використовують у медицині як зміцнювальний
лікувальний засіб
У побуті глюкозу використовують у
кондитерській промисловості
Використовується в текстильній
промисловості в апретуванні тканин


Слайд #9
Значення глюкози для органiзму людини
Глюкоза служить поживним засобом для обміну
речовин в організмі; енергія утворюється в
результаті екзотермічної реакції окиснення
глюкози:
С6О12О6+6О2  6СО2+6Н2О +2920кДж


Слайд #10
Лабораторна робота “Експериментальне встановлення будови молекули глюкози”
Досліджувана речовина
Реактив
Спостереження
Висновок про будову
ГЛЮКОЗА
Висновок:


Слайд #11
Лабораторна робота “Експериментальне встановлення будови молекули глюкози”
Досліджувана речовина
Реактив
Спостереження
Висновок про будову
Сu(OH)2
Розчин
синього кольору
Глюкоза – багатоатомний спирт
Ag2O
Осад
срібного кольору
Глюкоза - альдегід
Індикатор (метилоранж)
Колір не змінився
Глюкоза – не карбонова кислота
Порошок Мg
Газ не виділився
ГЛЮКОЗА
Висновок: Глюкоза - альдегідоспирт


Слайд #12
Структурна формула глюкози