Презентація "Оксиди"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Оксиди"
Слайд #1
Оксиди, їх склад, назви.


Слайд #2
Мета.
На прикладі найпростіших за складом і будовою хімічних сполук почати вивчення основних класів неорганічних сполук. Закріпити навички складання формул оксидів та називати їх. Поглибити знання про реакції сполучення, їх роль в утворенні оксидів.


Слайд #3
БІНАРНІ СПОЛУКИ
Оксиди – це складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких обов'язково є Оксиген.


Слайд #4
За складом оксиди поділяють на оксиди металів і оксиди неметалів.
Оксиди дуже поширені в природі, оскільки кисень є однією з найактивніших речовин.
Найважливішим природним оксидом є вода – джерело життя на Землі, сировина для промисловості, джерело енергії, чинник, що визначає погоду, клімат Землі.
метали і неметали з киснем утворюють оксиди.


Слайд #5
Загальна формула оксидів
Еn Оm


Слайд #6
Н2О
CO2
CuO
Що спільного?


Слайд #7
Н2О
CO2
CuO
Чим відрізняються ?


Слайд #8
Н2О СО2
неметали


Слайд #9
СаО MgO
K2O
метали


Слайд #10
Амфотерність
Амфотерність –здатність елементів виявляти подвійні властивості.
Be Al Fe Zn
Примеры:
Al2O3 Fe2O3
ZnO


Слайд #11
Утворення назви оксидів
Назва металу чи неметалу
+
Валентність елемента
+
Слово оксид


Слайд #12
ВОДА гідроген оксид


Слайд #13
Вуглекислий газ Карбон (IV)оксид


Слайд #14
Бурий газНітроген (IV) оксид


Слайд #15
КварцСиліцій(IV)оксид


Слайд #16
Природные соединения оксида алюминия:
боксит, корунд, рубин, обработанные сапфиры
Алюміній (ІІІ)оксид


Слайд #17
Червоний та бурий залізнякФерум(ІІІ)оксид


Слайд #18
Меркурій(ІІ) оксид


Слайд #19
Купрум оксид


Слайд #20
Купрум(ІІ)оксид


Слайд #21
ПіролюзитМанган (IV)оксид


Слайд #22
Хром(ІІІ)оксид


Слайд #23
Хром (VI) оксид


Слайд #24
Плюмбум(ІІ)оксид


Слайд #25
СИЛІЦІЙ ОКСИД


Слайд #26
Ай Плиний Старший, знаменитый естествоиспытатель и историк античного мира живший в I веке, описывает такой случай.
Однажды, в очень давние времена, Финикийские купцы везли по Средиземному морю груз добытой в Африке природной соды. По утру, разгребая золу, купцы обнаружили чудесный слиток, который был твёрд, как камень, горел огнём на солнце и был чист и прозрачен, как вода.
Это было стекло!
Г


Слайд #27
химический
состав
Хімічний склад скла


Слайд #28
Для получения стекла составляют шихту- смесь соды Na2CO3 (иногда сульфата натрия с углем), известняка CaCO3, кварцевого песка, содержащего 97-99,8% SiO2,
и различных добавок. Шихту
помещают в специальные печи и сплавляют, постепенно повышая температуру до 1460-1500 градусов.


Слайд #29
В процессе варки стекла происходят реакции:
Na2CO3+SiO2=Na2SiO3+CO2
CaCO3+SiO2=CaSiO3+CO2
Na2SiO3+CaSiO3+4SiO2=Na2O+CaO+6SiO2


Слайд #30
Стекло имеет различные добавки. Роль добавок велика, они предают стеклу особые свойства. Так, MgO повышает химическую устойчивость и механическую прочность стекла; Al2O3 увеличивает термическую и химическую стойкость, твёрдость и прочность, улучшает однородность стекла, B2O3 увеличивает термостойкость стекла и улучшает его оптические свойства. Для получения специальных оптических стёкол в шихту диоксид германия GeO2 и диоксид титана TiO2. Специальные добавки обеспечивают окраску стекла: Mn2O3 придаёт стеклу фиолетовую окраску, CoO- синюю, Cr2O3 или Fe3O4- зелёную, CuO- голубую, CdS- жёлтую.


Слайд #31


Слайд #32
РОЗМИНКА


Слайд #33
«Первое начало и сущность всего – …» Фалес из Милета (VI в. до н.э.)
Вгадай що знаходиться в перші шкатулці,?


Слайд #34
Вода
Вода – це найдивовижніша, найпоширеніша і найнеобхідніша речовина на нашій планеті.
Вода – джерело життя на Землі, сировина для промисловості, джерело енергії, чинник, що визначає погоду, клімат Землі. Три чверті земної поверхні вкрито водою, що утворює океани, моря, ріки та озера.


Слайд #35
Вода в природі


Слайд #36


Слайд #37
Складіть асоціативний ряд до слова «вода»


Слайд #38
Акваріум


Слайд #39
Акваторія


Слайд #40
Акваланг


Слайд #41
Акварель


Слайд #42
Газ, необхідний
рослинам для
фотосинтеза
А що в ці шкатулці ?


Слайд #43
Вуглекислий газ
До складу повітря входить карбон(IV) оксид СО2 (вуглекислий газ), об’ємна частка якого в повітрі становить 0,3 %.


Слайд #44
«…На рукомойнике моем
позеленела медь,
Но так играет луч на нем,
что весело глядеть…»
А. Ахматова
А що в останій шкатулці ?


Слайд #45
CuO