Презентація "Основи"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основи"
Слайд #1
Основи, їх склад, назви, класифікація.


Слайд #2
Мета.
Сформувати поняття про основи, їх склад, назви, класифікацію за розчинністю у воді.
Навчити складати формули основ за валентністю металів та гідроксогруп, читати і розпізнавати їх.
Демонстрація: Зразки основ


Слайд #3
Гідроксиди металів із загальною формулою
Ме(ОН)n,
де Ме — метал, а n — валентність цього металу, належать до класу основ.


Слайд #4
Основами називають складні речовини, до складу яких входять лише атоми металу і гідроксильні групи.


Слайд #5
Кількість гідроксогруп у складі основи залежить від валентності металу.
Наприклад:


Слайд #6
Відповідно і назви гідроксидів утворюються з назви металу в називному відмінку і слова “гідроксид”.


Слайд #7
Назва основ
назва металу
+
слово “гідроксид”.
+
Валентність римскими цифрами


Слайд #8
Наприклад
, NaOH — натрій гідроксид, Al(OH)3 — алюміній гідроксид.
Для металів, що мають змінну валентність, у дужках після назви металу римською цифрою зазначають його валентність в даному гідроксиді.
Наприклад, Fe(OH)3 — ферум(ІІІ) гідроксид, Fe(OH)2 — ферум(ІІ) гідроксид.


Слайд #9
Усі гідроксиди мають немолекулярну будову.
Їх формули показують не склад молекул, так як в кристалах гідроксидів молекул немає, а співвідношення атомів металу і гідроксильних груп.


Слайд #10
Класифікація основ
розчинні, або луги
нерозчинні
NaOH
Ca(OH)2
Al(OH)3
Сu(OH)2


Слайд #11


Слайд #12
Індикатор – від лат. «indication» - указатель
NaOH
NaOH
NaOH
Лакмус
Метиловый оранжевый
Фенолфталеин