Презентація "Валентність"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Валентність"
Слайд #1
Валентність


Слайд #2
Необхідні терміни:
Речовина
Складна речовина
Проста речовина
Молекула
Атом
Хімічний елемент
Хімічна формула


Слайд #3
H2O
Вода
NH3
Амоніак
HСl
Хлоридна кислота


Слайд #4
HСl
Хлоридна кислота
Сl
Н


Слайд #5
H2O
Вода
Н
Н
О


Слайд #6
NH3
Амоніак
N
Н
Н
Н


Слайд #7
HСl
Хлоридна кислота
Н
Сl
H2O
Вода
Н
Н
О
NH3
Амоніак
N
Н
Н
Н


Слайд #8
Здатність атомів утворювати певну кількість зв'язків називається
ВАЛЕНТНІСТЮ


Слайд #9
H2O
Вода
Н
Н
О
Na2O
Натрій оксид
Na
О
Na
CaO
Кальцій оксид
Са
О
Атоми
зі сталою валентністю


Слайд #10
Атоми
зі змінною валентністю
NH3
Амоніак
N
Н
Н
Н
N2O
Нітроген оксид
О
N
N


Слайд #11
Валентність
Хімічний елемент
Валентність стала
І
H, Li, Na, K
ІІ
O, Ca, Mg, Ba, Zn
ІІІ
Al, B
Валентність змінна
І і ІІ
Сu
II i III
Fe, Co, Ni
II i IV
C, Sn, Pb, Mn
II, IV, VI
S
Валентності атомів хімічних елементів


Слайд #12
Правила складання хімічних формул:
1. Об'єднуватись у молекули можуть:
Метал + неметал
Метал + Оксиген
Неметал + Оксиген
Гідроген + Неметал
2. Всі валентності мають бути зайняті


Слайд #13
Калій сульфіт
К
К
S
K2S
Правила складання хімічних формул:
1. Об'єднуватись у молекули можуть:
Метал + неметал
Метал + Оксиген
Неметал + Оксиген
Гідроген + Неметал
2. Всі валентності мають бути зайняті


Слайд #14
Алюміній оксид
Правила складання хімічних формул:
1. Об'єднуватись у молекули можуть:
Метал + неметал
Метал + Оксиген
Неметал + Оксиген
Гідроген + Неметал
2. Всі валентності мають бути зайняті
Al
О


Слайд #15
Алюміній оксид
Правила складання хімічних формул:
1. Об'єднуватись у молекули можуть:
Метал + неметал
Метал + Оксиген
Неметал + Оксиген
Гідроген + Неметал
2. Всі валентності мають бути зайняті
Al
О
О
О
Al
Al – ІІІ
О - ІІ
6
Al2O3


Слайд #16
4. Визначити і записати найменше спільне кратне валентностей для двох елементів
5. Розрахувати валентність невідомого елемента
(Найменше спільне кратне /
кількість атомів елемента
з невідомою валентністю)
Сульфур оксид
Визначення валентностей хімічних елементів за формулами речовин
SO3
Записати формулу речовини
Позначити відомі валентності
Записати загальну кількість валентностей відомого елемента (число валентностей х кількість атомів відповідного елемента)
ІІ
6

ЗКВ (О) = 2 х 3 = 6
В(S) = 6 / 1 = 6
6


Слайд #17
SO3
Сульфур оксид
ІІ

6
Правила складання хімічних формул:
1. Об'єднуватись у молекули можуть:
Метал + неметал
Метал + Оксиген
Неметал + Оксиген
Гідроген + Неметал
2. Всі валентності мають бути зайняті
S
О
О
О


Слайд #18
Фосфор оксид
Визначення валентностей хімічних елементів за формулами речовин
Записати формулу речовини
Позначити відомі валентності
Записати загальну кількість валентностей відомого елемента (число валентностей х кількість атомів відповідного елемента)
Визначити і записати найменше спільне кратне валентностей для двох елементів
Розрахувати валентність невідомого елемента (Спільне кратне валентностей / кількість атомів елемента з невідомою валентністю)
Р2О5
ІІ
10
V
10


Слайд #19
Визначити валентності хімічних елементів за формулами речовин
HgO B2O3 MgCl2 PH3 ZnS
SiO2 Cl2O7 SO2 Fe2O3 N2O
Визначення валентностей хімічних елементів за формулами речовин
Записати формулу речовини
Позначити відомі валентності
Записати загальну кількість валентностей відомого елемента (число валентностей х кількість атомів відповідного елемента)
Визначити і записати найменше спільне кратне валентностей для двох елементів
Розрахувати валентність невідомого елемента (найменше спільне кратне / кількість атомів елемента з невідомою валентністю)
ІІ
ІІ
І
ІІI
ІV
ІV
VII
ІІI
ІІI
І


Слайд #20
Пригадаємо:
Валентністю називається
здатність атомів
утворювати
певну кількість зв'язків