Презентація "Природний газ"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Природний газ"
Слайд #1
ГАЗ
пРИРОДНІЙ
ПОПУТНІЙ


Слайд #2
Природний газ
Природний газ — суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин.
Природний газ є корисною копалиною.
Також природний газ може знаходитися
у вигляді газогідратів.


Слайд #3
СН4- 80-98%
С2Н6 – 0,5-4%
С3Н8 – 0,2-1,5%
С4Н10 – 0,1-1%
С5Н12 -1%
N2
CO2
H2S
Хімічний склад


Слайд #4
Властивості
Фізичні
Отруйні
Орієнтовні фізичні характеристики:
- Густина: ρ = 0,7 кг/м³ (сухий газоподібний) або 400 кг/м³ рідкий
- Температура займання: t = 650 °C
- Теплота згоряння: 16 — 34 МДж/м³ (для газоподібного)
- Октанове число при використанні на двигунах згоряння: 120 — 130
Природний газ створює удушуючу дію на організм людини
Фізико - хімічні
- густина,
- в’язкість,
- вологовміст,
- розчинність,
- зворотна конденсація,
- критична температура і тиск,
- об'ємний коефіцієнт,
- коефіцієнт стисливості та ін.


Слайд #5
Видобуток природного газу
Природний газ знаходиться в землі на глибині від 1000 метрів до декількох кілометрів.
Газ добувають з надр землі за допомогою свердловин. Шпари намагаються розмістити рівномірно по всій території родовища


Слайд #6
Транспортування газу 
В даний час основним видом транспорту є трубопровідний. Газ під тиском, як правило, до 75 атмосфер (кгс/см2) рухається по трубах діаметром до 1420 мм.
Газопроводи великого діаметру, призначені для транспортування газу на великі відстані, називаються магістральними.
 Загальна довжина магістральних газопроводів в Україні становить 35,6 тис.км.
 


Слайд #7
Крім трубопровідного транспорту використовують спеціальні танкери — газовози. Це спеціальні кораблі, на яких газ перевозиться в стиснутому або скрапленому стані при визначених термобаричних умовах.


Слайд #8
Застосування
Природний газ широко використовується в хімічній промисловості як вихідна сировина . Також використовується як пальне, для опалення житлових будинків, паливо для машин, електростанцій і ін.


Слайд #9
Поширення природнього газу
30—32 % світових запасів природного газу належать Росії. На другому місці —
Іран (15 % світових запасів).  
Також великі запаси газу мають Норвегія, США, Канада.
Україна видобуває за рік понад 19 млрд. куб. м газу (2006).
Перспективними родовищами природного газу можуть стати шельфи Чорного і Азовського морів.
 


Слайд #10