Презентація "Колообіг Карбону в природі"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Колообіг Карбону в природі"
Слайд #1
Колообіг Карбону в природі
Оленченко Катерина, 11-Б


Слайд #2
Природні сполуки, до складу яких входить Карбон, постійно зазнають змін, у наслідок яких здійснюється колообіг Карбону.
Масова частка елемента Карбону на Землі порівняно незначна, становить 0,1 %. Проте його значення в житті природи виключно велике. Карбон міститься в атмосферному повітрі у вигляді вуглекислого газу (об'ємна частка С02 0,03 %).


Слайд #3
Окрім того, всі рослинні й тваринні організми складаються з речовин, в утворенні яких головна роль належить Карбону. У гідросфері оксид карбону(IV) С02 у розчинному вигляді міститься в деяких мінеральних водах (Свалява, Лужанська, Єсентуки, Боржомі). Отже, цей елемент — один із найпоширеніших на Землі — в літосфері, атмосфері, гідросфері, хоча загальний вміст його й невеликий.


Слайд #4
Вуглекислий газ ( СО2)
Цей газ надходить в атмосферу внаслідок багатьох процесів-виверження вулканів, горіння палива, розкладання вапняку, дихання людини, тварин і рослин, процесів бродіння і гниття.
З повітря СО2 у значних кількостях поглинається наземними рослинами та фітопланктоном Світового океану. Процес поглинання СО2 відбувається тільки на світлі — фотосинтез, внаслідок якого утворюються органічні сполуки, що містять Карбон. Внаслідок фотосинтезу в атмосферу виділяється кисень 02:
hv
nСО2 + mН2О ------------> Сn(Н2О)m + n02↑
хлорофіл


Слайд #5
Фотосинтез


Слайд #6
Із рослин, які поїдаються тваринами, Карбон переходить у тваринні організми.
Тварини виділяють Карбон у вигляді вуглекислого газу під час дихання. Рослини і тварини з часом відмирають, починають гнисти, окиснюватись і частково перетворюватись на СО2, що повертається у повітря й знову поглинається рослинами.
А частково рослинні та тваринні рештки у ґрунті перетворюються на горючі копалини — кам'яне вугілля, нафту, природний газ.


Слайд #7
Горючі корисні копалини
С


Слайд #8
Вуглекислий газ із атмосфери поглинається також водою Світового океану й реагує з гірськими породами під час їх руйнування. Відтак утворюються вапняки, доломіти та інші карбонати. Така різноманітність процесів забезпечує постійний кругообіг Карбону в природі.
ВАПНЯК


Слайд #9
ДОЛОМІТИ
КРЕЙДА І МАРМУР


Слайд #10
Алмаз
Графіт


Слайд #11


Слайд #12
Дякую за увагу!!!