Презентація "Корозія металів"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Корозія металів"
Слайд #1
КОРОЗІЯ МЕТАЛІВЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
Робота учениці 10-Б
Єлісєєвої Марії


Слайд #2
Що таке “ корозія ”?
Корозія (від лат corrosio – роз’їдати) це руйнування металів і сплавів під впливом хімічної чи електрохімічної взаємодії з оточуючим середовищем.
Швидкість корозії напряму залежить від активності металів. Чим метал активніший, тим швидше він кородує.


Слайд #3


Слайд #4


Слайд #5
В чому небезпека корозії?
Може призвести до екологічних катастроф: потрапляння природного газу, нафти, небезпечних хімічних продуктів у навколишнє середовище.
Недопустима в авіаційному, нафтовому, атомному, хімічному машинобудуванні тощо.
Негативно впливає на здоров’я людини.


Слайд #6


Слайд #7
Чим викликається корозія?
Кисень і атмосферна волога.
Кислотні оксиди, що містяться в атмосфері: оксиди Карбону, Сульфуру, Нітрогену.
Морська вода.
Ґрунтова волога.


Слайд #8


Слайд #9
Розрізняють:
Хімічна корозія
Характеризується хімічними процесами, які відбуваються між металом і агресивними речовинами оточуючого середовища.
Електрохімічна корозія
Руйнування металу супроводжується виникненням електричного струму у водному середовищі електроліта.


Слайд #10
Що сприяє електрохімічній корозії
Положення металів у ряду активності: чим далі один від одного вони розміщені, тим швидше відбувається корозія.
Чистота металу (домішки прискорюють корозію).
Нерівності поверхні, мікротріщини.
Висока температура і вологість.
Дія мікроорганізмів, грибів, лишайників.
Грунтові води, морська вода, розчини електролітів.


Слайд #11


Слайд #12
Проблема захисту металів від корозії виникла майже на самому початку їх використання. Люди намагалися захистити метали від атмосферного впливу за допомогою жиру, масел, а пізніше і покриттям іншими металами і насамперед легкоплавким оловом .
У працях давньогрецького історика Геродота (V ст. До н.е.) вже є згадка про застосування олова для захисту заліза від корозії.


Слайд #13
Для захисту чавунних і сталевих водяних труб від корозії використовують цементні покриття. Оскільки коефіцієнти теплового розширення портландцемента і стали близькі, а вартість цементу невисока, то він досить широко застосовується для цих цілей. Недолік портландцементного покриттів той же, що і емалевих, - висока чутливість до механічних ударів.
Широко поширеним способом захисту металів від корозії є покриття їх шаром інших металів. Покривають метали самі коррозіруют з малою швидкістю, оскільки покриваються щільною оксидною плівкою. Покриваючий шар наносять різними методами: короткочасним зануренням у ванну з розплавленим металом (гаряче покриття), електроосадження з водних розчинів електролітів (гальванічне покриття), напилюванням (металізація), обробкою порошками при підвищеній температурі в спеціальному барабані (дифузійне покриття), за допомогою газофазної реакції , наприклад 3CrCl2 + 2Fe - [1000 ° C] → 2FeCl3 + 3Cr (в сплаві з Fe).


Слайд #14
Шляхи захисту від корозії
Захисні покриття: лакування, фарбування, емолювання.
Покриття виробу іншими металами, стійкішими до корозії: позолота, хромування, цинкування тощо.
Створення нових антикорозійних сплавів.
Протекторний захист.
Використання інгібіторів корозії.


Слайд #15
Дякую за увагу…