Презентація "Діа- та парамагентики"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Діа- та парамагентики"
Слайд #1
Діа- та парамагентики
Корєшкова А. В.


Слайд #2
Діамагнетизм
Діамагне́́тик — речовина з від'ємною магнітною сприйнятливістю.
Діамагнети́зм — властивість речовини намагнічуватися у зовнішньому магнітному полі в напрямку протилежному напрямку цього поля.
Тобто, це явище виникнення у речовині (діамагнетику) намагніченості, направленої назустріч зовнішньому (намагнічувальному) полю.
Левітація пластини пиролітичного вуглецю


Слайд #3
Діамагнетизм
Природа діамагнетизму полягає в тому, що при внесенні діамагнетика в магнітне поле у його об'ємі індукуються вихрові мікроструми, які згідно з правилом Ленца, створюють власне магнітне поле, спрямоване назустріч зовнішньому полю.
Проявом діамагнетизму є послаблення магнітного поля при внесенні в нього діамагнітної речовини.
Магнітна сприйнятливість діамагнетика виражається наступною формулою:


Слайд #4
Діамагнетики


Слайд #5
Діамагнетизм
Прецесійний діамагнетизм;
Діамагнетизм Ландау.


Слайд #6
Парамагнетизм
Парамагнетизм – властивість речовин слабо намагнічуватися в напрямі дії зовнішнього поля (напрямі силових ліній цього поля).
Парамагне́тики (рос. парамагнетики, англ. paramagnets, paramagnetic materials, нім. Paramagnetika n pl) — речовини з невеликою позитивною магнітною сприйнятливістю, які у зовнішньому магнітному полі намагнічуються вздовж поля і дещо підсилюють його.


Слайд #7
Парамагнетики, речовини, атоми або молекули яких мають непарне число електронів
Натрій
Нітроген


Слайд #8
Парамагнетики, вільні атоми (йони) з недобудованою внутрішньою електронною оболонкою


Слайд #9
Парамагнетики, лужні та лужноземельні метали


Слайд #10
Парамагнетики
Феромагнетики та антиферомагнетики при температурах, вищих від температур Кюрі та Нееля