Презентація "Оцтова кислота"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Оцтова кислота"
Слайд #1
Оцтова кислота, молекулярна і структурна формули, фізичні властивості . Хімічні властивості. Застосування
Презентацію виконала:
вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 34
Камінська Оксана Олексіївна


Слайд #2
Карбонові кислоти – органічні оксигеновмісні сполуки, в молекулах яких вуглеводнева група сполучена з функціональною карбоксильною групою


Слайд #3
Загальна формула карбонових кислот:
функціональна
карбоксильна
група
-COOH


Слайд #4
Будова молекули оцтової кислоти:
Молекулярна формула: CH3COOH
Структурна формула:


Слайд #5
Номенклатура карбонових кислот:
HCOOH – мурашина кислота (метанова)
CH3COOH – оцтова кислота (етанова)
CH3 – (CH2)2 – COOH – масляна кислота
(бутанова)
Вищі карбонові кислоти:
C15H33COOH – пальмітинова кислота
C17H35COOH – стеаринова кислота
C17H33COOH – олеїнова кислота


Слайд #6
Фізичні властивості оцтової кислоти:
Оцтова кислота – безбарвна рідина, летка, має різкий специфічний запах, змішується з водою в будь-яких пропорціях, розчин кислий на смак;
за t < 170 С кристалізується (“крижана кислота “);
3-9% водний розчин – столовий оцет;
86% водний розчин - оцтова есенція


Слайд #7
Молекули кислот з'єднані попарно за допомогою водневих зв'язків, утворюючи димер:
Утворенням водневих зв'язків можна пояснити і розчинність карбонових кислот у воді.


Слайд #8
Хімічні властивості оцтової кислоти:
1) електролітична дисоціація: CH3COOH CH3COO1- + H1+
ацетат - йон
2) Взаємодія з металами:
2СН3СООН + Мg Mg(CH3COO)2 + H2 магній ацетат
3) Взаємодія з оксидами металів:
2СН3СООН + СаО Са(СН3СОО)2 + Н2О кальцій ацетат
4) Взаємодія з лугами:
СН3СООН + NaOH NaCH3COO + H2O натрій ацетат
5) Взаємодія з солями, утвореними слабшими кислотами:
2СН3СООН + Na2CO3 2 NaCH3COO + CO2+ H2O