Презентація "Елементний склад живих організмів"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Елементний склад живих організмів"
Слайд #1
Елементний склад живих організмів. Хімічні елементи в живій і неживій природі


Слайд #2
Відомо, що до складу клітини входять понад 70 хімічних елементів, але яких-небудь спеціальних елементів, характерних лише для живих організмів, не знайдено. Однак лише щодо 27 елементів достовірно відомо, що вони виконують певні біологічні функції.
Елементний склад
живих організмів


Слайд #3
Деякі організми інтенсивно накопичують ті чи інші хімічні елементи...


Слайд #4
Деякі морські водорості можуть накопичувати Йод
В рясці зазвичай знаходиться Радій


Слайд #5
У молюска та ракоподібних накопичується Купрум.
У хребетних – Ферум, у злаках – Силіцій, а у бактеріях - Манган


Слайд #6
Елементний склад живих організмів та об’єктів неживої природи різний. У земній корі в найбільшій кількості містяться чотири елементи: Оксиген, Силіцій, Алюміній і Ферум. А в живих організмах у найбільшій кількості містяться такі елементи, як Гідроген, Оксиген, Карбон і Нітроген. Саме ці елементи становлять основу тих хімічних сполук, цо виконують важливі біологічні функції.


Слайд #7
Через діяння людини в природні відкладається дуже багато сірки. Дуже багато її у літосфері, це спричиняє погіршення питної води.


Слайд #8
Хімічні елементи відіграють велику роль у житті людини. Без хімічних лементів людський організм не міг би існувати. Навіть не велика недостатність цих елементів може привести до тяжких захворювань.


Слайд #9
Макроелементи,
мікроелементи
та ультрамікроелементи


Слайд #10
Хімічні елементи, що входять до складу живих організмів і виконують біологічні функції, називають біогенними. За кількісним складом їх поділяють на три групи: макроелементи, мікроелементи та ультрамікроелементи.


Слайд #11
Макроелементи становлять основну масу сухої ресовини організму. Вони беруть участь в утворенні органічних сполук і неорганічних речовин у живих організмах. Це Оксиген, Гідроген, Карбон, Нітроген, Фосфор, Сульфур, Калій, Кальцій, Магній, Натрій та Хлор.
Макроелементи


Слайд #12
Мікроелементи – переважно йони важких металів, що входять до складу життєво важливих речовин, в організмах містяться в дуже незначних кількостях. Це, наприклад, Ферум, Бор, Кабальт, Купрум, Цинк, Цод, Бром, Венедій.
Мікроелементи


Слайд #13
Фізіологічна роль ультрамікроелементів в організмах рослин і тварин остаточно не визначина. Вони знаходяться в організмах в дуже малій кількості. До цієї групи належать Уран, Радій, Аурум, Аргентум, Берилій, Цезій, Селон та багато інших.
Ультрамікроелементи


Слайд #14
Інформацію взято із підручник біології за
10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Вид-во “Ранок”, 2010.-256 с.: іл.


Слайд #15
Якщо ви бажаєте переглянути презентацію ще раз – натисніть на смайлик.
Кінець