Презентація "Загальна характеристика основ"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Загальна характеристика основ"
Слайд #1
Тема: “Загальна характеристика основ”.


Слайд #2
Мета уроку:
1. Познайомити учнів з новим класом неорганічних сполук – основами.
2. Розглянути класифікацію, склад та номенклатуру основ.
3.Фізичні та хімічні властивості
4. Зстосування основ в побуті


Слайд #3
Будова основ та їх назви
Класифікація
Фізичні властивості
Хімічні властивості
Застосування в побуті та промисловості
Правила поводження з лугами
Цілі


Слайд #4
Основи
– це складні речовини, в яких йони металів з’єднані з одною чи декільками гідроксид-йонами.
NaOH


Слайд #5
Схема утворення натрій: гідроксиду
структурна формула води (Н2О): Н – О – Н
2Na + 2HOH = 2NaOH + H2
Н
ОН
Na
натрій гідроксид

+
+


Слайд #6
Оксидам металів відповідають основи:
Складіть основи з оксидів: ZnO, Li2O, MgO.
Спробуйте самостійно скласти оксиди з основ: CuOH, Cu(OH)2
Fe O
Fe
Fe O
Fe
Na O
Na
2
2 3
+1
OH
+
+2 +2
(OH)
2+
2
+3 +2
(OH)
3+
3


Слайд #7
Номенклатура:
Ca(OH)2 –кальций гідроксид
Fe(OH)2 – ферум (ІІ) гідроксид
Fe(OH)3 – ферум (ІІІ) гідроксид
Слово гідро
ксид
метал
Валент
ність
+
+
Назвіть основи:
Zn(OH)2
Al(OH)3
Cu(OH)2
CuOH


Слайд #8
Класифікація основ
NaOH, KOH Cu(OH)2
Основи
Розчинні(луги)
Нерозчинні


Слайд #9
Фізичні властивості основ :Калій гідроксид


Слайд #10
Кальцій гідроксид


Слайд #11
Купрум(ІІ) гідроксид


Слайд #12
Ферум(ІІ) гідроксид


Слайд #13
Фізичні властивості основ:
Тверді,кристалічні
Ті,що утворюються під час реакцій
Луги(розчинні) дуже їдкі
Мають різні кольори


Слайд #14
Хімічні властивості
Взаємодіють з індикаторами:
Фенол-фталеїн – малиновий
Лакмус- синій


Слайд #15
Взаємодіють з кислотами
KOH+HCl= KCl+H2O
Взаємодіють з кислотними оксидами
2KOH+CO2 =K2CO3+H2O
Взаємодіють з солями
KOH+NaCl=KCl+NaOH
Нерозчинні розкладаються при нагріванні
Сu(OH)2=CuO+H2O


Слайд #16
Добування
В лабораторії:
Розчиненням лужних металів у воді
2Na+2H2O=2NaOH+H2
CaO+H2O=Ca(OH)2
В промисловості
електролізом розплавів
нерозчинні основи добувають дією НР основ на солі:
СuSO4+KOH=Cu(OH)2+K2SO4


Слайд #17
Застосування
NaOH – для виробництва мила,ліків, в текстильній промисловості, очищування нафти.
KOH - в аккумуляторах.
Ca(OH)2 (гашене вапно)– у виробництві цукру, соди, в будівництві, для приготування бордоської суміші – засобу для боротьби з хворобами та шкідниками рослин.


Слайд #18
Значення у побуті


Слайд #19
Домашнє завдання:
Прочитати §, § 6,11
Виконати завдання: 57,102