Презентація "Твердість води"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Твердість води"
Слайд #1
Твердість води


Слайд #2
У природі чистої води не буває: вона завжди містить домішки яких-небудь речовин. Зокрема, взаємодіючи із солями, що містяться в земній корі, вона набуває певної твердості.


Слайд #3
Твердість води — сукупність властивостей, зумовлених вмістом у воді катіонів кальцію Са2+ і катіонів магнію Мg2+.
Mg2+
Са2+


Слайд #4
Твердість води залежить також від хімічного складу ґрунту, через який проходить вода, вмісту у воді оксиду вуглецю (IV), ступеня забруднення її органічними речовинами.


Слайд #5
Види твердості:
Відрізняють тимчасову, або карбонатну, твердість води і сталу.


Слайд #6
Тимчасова твердість обумовлюється наявністю кислих карбонатів (гідрокарбонатів) кальцію і магнію: Ca(HCO3)2 і Mg(HCO3)2, а стала — наявністю сульфатів і хлоридів кальцію і магнію: CaSO4, MgSO4, CaCl2 і MgCl2.


Слайд #7
а)Кипятіння води:
Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2+H2O
Mg(HCO3)2=MgCO3↓+CO2+H2O
Mg(HCO3)2=Mg(OH)2↓+2CO2
б)Додавання соди:
Ca(HCO3)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaHCO3
Mg(HCO3)2+Na2CO3=MgCO3↓+2NaHCO3
в)Додавання гашеного вапна
(у промисловості):
Ca(HCO3)2+Ca(OH)2=2CaCO3 ↓+2H2O
Mg(HCO3)2+Ca(OH)2=CaCO3↓+MgCO3↓+2H2O
1. Усунення карбонатної твердості:


Слайд #8
а)Содовий метод:
CaSO4+Na2CO3=CaCO3↓+Na2SO4
MgSO4+Na2CO3=MgCO3↓+Na2SO4
CaCI2+Na2CO3=CaCO3 ↓+ 2NaCI
б)Фосфатний метод:
3CaSO4+2Na3PO4=Ca3(PO4)2↓+3Na2SO4
3MgSO4+2Na3PO4=Mg3(PO4)2+Na2SO4
2. Усунення некарбонатної твердості води:


Слайд #9
Тверда вода непридатна майже для всіх галузей виробництва. Так, наприклад, тверду воду не можна використовувати при пранні білизни, митті шерсті і фарбуванні тканин, бо в ній мило втрачає свою мийну здатність.


Слайд #10
Для приготовлення їжі тверду воду теж не вживають, бо в ній погано розварюються м’ясо і овочі. Для пиття вона теж непридатна.