Презентація "Природний газ"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Природний газ"
Слайд #1
Природний газ


Слайд #2
Природний газ – суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо)


Слайд #3
Природний газ – широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементній та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук


Слайд #4
Природний газ – є корисною копалиною. Часто є побічним газом при видобутку нафти. Природний газ у пластових умовах знаходиться в газоподібному стані у вигляді окремих скупчень або у вигляді газової шапки нафтогазових родовищ – це вільний газ, або в розчиненому стані в нафті або воді. Також природний газ може знаходитися у вигляді газогідратів


Слайд #5
Хімічний склад
Основну частину природного газу складає метан (СН4) – до 98%. До складу природного газу входять більш важкі вуглеводні:
етан (С2Н6)
пропан (С3Н8)
бутан (С4Н10)
Гомологи метану, а також інші невуглеводні речовини:
водень (Н2)
сірководень (Н2S)
диоксид вуглецю (СО2)
азот (N2)
гелій (Не2)


Слайд #6
Властивості природного газу
Фізико – хімічні властивості, параметри яких характеризують газ за умов пластових тисків і температури:
густина
в'язкість
вологовміст
зворотна конденсація
критична температура і тиск
об'ємний коефіцієнт
коефіцієнт стислості


Слайд #7
Фізичні властивості
Орієнтовні фізичні властивості:
густина: р = 0,7 кг/м3 (сухий газоподібний) або 400 кг/м3 (рідкий)
температура займання: t = 6500С
теплота згорання: 16 – 34 МДж/м3 (для газоподібного)


Слайд #8
Отруйні властивості природного газу
Природний газ створює удушаючу дію на організм людини. Із газових компонентів природних і нафтових газів особливо токсичними є сірководень. Сірководень – отрута, що викликає параліч органів дихання й серця.


Слайд #9
Поширення
30 – 32% світових запасів природного газу належать Росії. На другому місці – Іран (15% світових запасів). Також великі запаси газу мають Норвегія, США, Канада. Україна видобуває за рік понад 19 млрд. м3 газу. Перспективними родовищами природного газу можуть стати шельф Чорного і Азовського морів.


Слайд #10
Видобуток природного газу
Природний газ знаходиться в землі на глибині від 1000 метрів до кількох кілометрів. У надрах газ знаходиться в мікроскопічних порожнечах, названих порами. Газ виходить з надр внаслідок того, що в шарі перебуває під тиском, що значно перевищує атмосферний.


Слайд #11
Транспортування природного газу
Основним видом транспорту є трубопровідний. Газ під тиском, як правило, до 75 атмосфер рухається по трубах діаметром до 1420 мм. В міру просування газу по трубопроводу він витрачає енергію, переборюючи сили тертя як між газом і стінкою труби, так і між шарами газу.
Загальна довжина магістральних газопроводів в Україні становить 35,6 тис. км.


Слайд #12
Крім трубопровідного транспорту використовують спеціальні танкери - газовози. Це спеціальні кораблі, на яких газ перевозиться в стиснутому або скрапленому стані при визначених термобаричних умовах. У такий спосіб для транспортування газу цим способом необхідно простягнути газопровід до берега моря, побудувати на березі газовий завод, що скраплює, порт для танкерів, і самі танкери. Такий вид транспорту вважається економічно обґрунтованим при віддаленості споживача скрапленого газу більш 3000 км.


Слайд #13
Застосування
Природний газ широко використовується в хімічній промисловості як вихідна сировина. Також використовується як пальне, для опалення житлових будинків, паливо для машин, електростанцій і ін.


Слайд #14
Ресурси і запаси природного газу
Початкові ресурси природного газу світу, за різними оцінками становлять 327 – 546 трлн. м3. За даними “Газпрому” за станом на 01.01.1991р., початкові ресурси газу країн СНД становили 250 трлн. м3. Понад 30% світових початкових ресурсів припадає на частку країн СНД, 20% - на країни Близького і Середнього Сходу, 10 – 17% - на Північну Америку. Африка і Латинська Америка – 6%.


Слайд #15
Екологія
В екологічному відношенні природний газ є найчистішим видом мінерального палива. При згоранні його утворюється значно менша кількість шкідливих речовин в порівнянні з іншими видами палива. Спалювання величезної кількості природного газу призводить до збільшення вуглекислого газу в атмосфері, який є парниковим газом. У зв'язку з цим в 1997 році деякими країнами був підписаний Кіостський протокол щодо обмеження парникового ефекту.