Презентація "Оксиди неметалічних елементів"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Оксиди неметалічних елементів"
Слайд #1
Оксиди неметалічних елементів


Слайд #2
Оксиди―бінарні сполуки Оксигену, в яких цей елемент виявляє ступінь окиснення -2.
Загальна формула оксидів―ЕmОn
Майже всі неметалічні елементи утворюють оксиди. Винятками є Флуор і три інертні гази –Гелій, Неон, Аргон.
Для більшості елементів існує по кілька оксидів, а для Бору та Гідрогену – по одному.


Слайд #3
Формули важливих оксидів неметалічних елементів (крім води)
Періоди
Групи
IV
V
VI
2
CO, CO2
NO, NO2
3
SiO2
P2O5
SO2, SO3


Слайд #4
Майже всі оксиди неметалічних елементів складаються з молекул. У них ковалентні зв’язки між атомами є полярними, а самі молекули можуть бути полярними і неполярними.

Кулестержневі моделі молекул:

SO2

CO2


Слайд #5
Фізичні властивості:
Оксиди неметалічних елементів за звичайних умов перебувають у різних агрегатних станах. Так, сполуки SO2, NO2, NO, CO2, CO є газами, N2O4–рідина, а оксиди P2O5, SiO2–тверді речовини.
Сполуки SO2, SO3, NO2, CO2, P2O5 і багато інших оксидів неметалічних елементів розчиняються у воді, взаємодіючи з нею і перетворюючись на кислоти.


Слайд #6
Хімічні властивості оксидів неметалічних елементів
Кислотні властивості вищих оксидів неметалічних елементів у кожному періоді посилюються з ліва на право. У такому самому напрямку збільшується і сила відповідних кислот.
Чим вища валентність неметалічного елемента в оксиді, тим більшою мірою виражені властивості в оксиду і відповідної кислоти.


Слайд #7
Реакція з водою:
* SO2+H2O=H2SO3
* 2NO2+H2O=HNO3+HNO2 (окисно-відновна реакція)
* SiO2 +H2O=
Реакції з основними й амфотерними оксидами, основами, амфотерними гідроксидами:
При взаємодії кислотних оксидів зі сполуками основної або амфотерної природи утворюються солі:
* 2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2 +H2O

Слайд #8
Деякі оксиди можуть взамодіяти з киснем або розкладатися з утворенням інших оксидів:
* 2CO+O2 =t 2CO2
* 2SO3 =t 2SO2+O2
* K2CO3+SiO2 =t K2SiO3+CO2


Слайд #9
Застосування неметалічних оксидів:* Сучасні вогнегасники містять зріджений карбон(IV) оксид.* Добавлення вуглекислого газу в повітря теплиць прискорює ріст і достигання ранніх овочів.* Вуглекислий газ застосовують для приготування газованих напоїв.* Пісок, який складається переважно з силіцій(IV) оксиду, застосовують для виробництва скла та бетону.


Слайд #10
Оксиди NO і NO2 є проміжними продуктами у виробництві нітратної кислоти, а SO2–сульфатної.
* Карбон(ІІ) оксид входить до складу горючих газових сумішей і слугує вихідною речовиною для синтезу метанолу.
* Із фосфор(V) оксиду виробяють частину ортофосфатної кислоти.


Слайд #11
Парниковий ефект. Нагріта Сонцем поверхня нашої планети віддає в космічний простір частину отриманої теплової енергії у вигляді інфрачервоних променів. Вуглекислий газ здатен поглинати ці промені і затримує частину теплоти на Землі. Таке явище називають парниковим ефектом. Учені припускають, що на планеті скоро може потеплішати на кілька градусів, що призведе до танення льодовиків та затоплення великих територій.


Слайд #12
Фізіологічна дія оксидів
Більшість оксидів неметалічних елементів токсичні. Чадний газ СО дуже отруйний. Він не має запаху і людина його не відчуває.
Вуглекислий газ не вважають токсичною речовиною. Однак якщо об’ємна частка цього газу в повітрі досягає 0,25%, то людина починає відчувати задуху. Висока концентрація СО2 може спричинити смерть через зупинку дихання.