Презентація "Химерні та трансгенні організми"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Химерні та трансгенні організми"
Слайд #1
Химерні та трансгенні організми


Слайд #2
Химера
Химера – з грецької міфології чудовище з головою лева, хвостом змії, тулубом кози.
Химерний організм – організм утворений з генетично різноманітних тканин.


Слайд #3
Химери
Уперше цей термін застосував німецький ботанік Г. Вінклер (1907).
Надалі (1909) Е. Баур, з’ясував природу химер.


Слайд #4
типи химерних організмів:
химери мозаїчні (гіперхимери);
химери векторіальні;
химери периклінальні;
химери мериклінальні.


Слайд #5
Химери
Химери можуть виникати в результаті щеплень рослин і під впливом мутацій соматичних клітин. Компоненти химер можуть відрізнятися один від одного генами ядра, числом хромосом або генами пластид чи мітохондрій.


Слайд #6
Химери
Коли в генотипі зародків, використаних для створення химери, є відмінності за рядом характеристик, удається простежити долю клітин обох видів. Вивчення химерних тварин дозволило розв’язати чимало проблем, і в майбутньому з’явиться можливість розв’язувати складні питання генетики й ембріології.


Слайд #7
Трансгенні організми
Трансгенними називають рослини і тварин, що містять у своїх клітинах ген чужого організму, включений у хромосоми. Їх отримують, використовуючи методи генної інженерії.


Слайд #8
Трансгенні організми
Перші генетично модифіковані організми, одержані з допомогою методів молекулярної біології, з’явилися на світ лише у 80-х роках XX століття.


Слайд #9
Трансгенні організми
Перший трансгенний організм був одержаний Дж. Гордоном зі співробітниками 1980 р. На початку 90-х років у Китаї було проведено перше комерційне випробування генетично модифікованих сортів тютюну й томатів, стійких до вірусів. А 1994 р. в США вперше надійшли в торговельну мережу продуктів харчу­вання плоди генетично змінених томатів зі скороченим строком дозрівання.


Слайд #10
Трансгенні організми
Широкомасштабне вивільнення в довкілля трансгенних орга­нізмів розпочалося 1996 р. Серед трансгенних організмів 98% складали генетично модифіковані сільськогосподар­ські рослини.


Слайд #11
Трансгенні організми
Генетична модифікація надає живим організмам нових властивостей. Але, хоча такими продуктами нині харчується багато людей, минуло замало часу, аби наука повністю встановила їх вплив на наш організм.


Слайд #12
Трансгенні організми
В Україні, незважаючи на заборони, вже вирощують трансгенну сою, трансгенну картоплю, трансгенний ріпак, кукурудзу, почали вирощувати генетично модифіковані буряки.


Слайд #13
Трансгенні організми
ГМО слід упроваджувати з великою обережністю, особливо якщо країна розташована в центрі походження і поширення рослини.


Слайд #14
Висновок


Слайд #15
Дякую за увагу!