Презентація "Надпровідний розчин"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Надпровідний розчин"
Слайд #1
«Надпровідний розчин»
Опишіть, яким чином на електропровідність розчинів впливають температура, природа розчинника, природа розчиненої речовини та її концентрація. Запропонуйте та обґрунтуйте склад рідкого розчину з найбільшою електропровідністю.


Слайд #2
1.Електропровідність розчинів.
2. Електроліти та неелектроліти.
3. Явище електролітичної дисоціації.


Слайд #3
Будова молекули води


Слайд #4
Значний вплив на електропровідність розчинів мають:
1) Природа розчинника;
2) Природа розчиненої речовини;
3) Концентрація;
4) Температура.


Слайд #5
1.Явище Надпровідності.
2. Теорія виникнення.


Слайд #6
 


Слайд #7
 


Слайд #8
 


Слайд #9
Дякую за увагу!