Презентація "Ферменти"

-7
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ферменти"
Слайд #1
ФЕРМЕНТИ


Слайд #2
Ферме́нти або ензи́ми — білкові молекули, що є біологічними каталізаторами. Основна функція: прискорення швидкості перебігу реакції у сотні разів.


Слайд #3
Винайдення ферментів
Вперше ферменти були відкриті у 1814 році російським хіміком К.С. Кірхгофом.


Слайд #4
Функції ферментів
Будівельна
Каталітична або ферментативна


Слайд #5
Рухова
Захисна
Антитіло
Транспортна


Слайд #6
Енергетична
Енергія
Енергія
Білок
Амінокислоти
Низькомолекулярні речовини
Регуляторна-гормони


Слайд #7
Ферменти
Прості
Складні


Слайд #8
Ферменти діють на визначені субстрати(речовини)
Субстрат
Білкова частина фермента
Розщеплення субстрату


Слайд #9
А взагалі існує 2 види з’єднання
Відповідність фермента і субстрата
Гіпотеза «ключ-замок»
Гіпотеза «рука-рукавичка»


Слайд #10
До складу ферментів входять
Вітаміни - низькомолекулярні органічні сполуки, необхідні для підтримки життя.
Гормони - біологічно активні сполуки, що виділяються безпосередньо в кров і лімфу. Регулюють ріст, розможення та диференціювання тканин, синтез білків, проникність кліткових мембран.


Слайд #11
Бліц-опрос
Білкові молекули, що є біологічними каталізаторами- це …
У процесі реакції, що каталізується, активний центр фермента вступає в реакцію з …
Низькомолекулярні органічні сполуки, необхідні для підтримки життя.
Речовини що виділяються безпосередньо у кров і лімфу.
Як називається частина фермента, яка з’єднюється із субстратом?
С у б с р а т
В і т а м і и
Ферменти
Г о м о н и
Білк ва


Слайд #12
Дякую за увагу!